Coopkracht webinar 'De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties'

Sinds 21 juli 2018 kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. De regels rond de prospectuswet werden versoepeld onder impuls van een Europese verordening. Maar wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen? 

Spreker: Lieve Jacobs (Cera Coopburo)
Tijdstip: donderdag 24 januari van 12u30 tot 13u30 
Interesse? Schrijf je in via info@coopkracht.org of via onderstaand inschrijvingsformulier.
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro. Niet-leden worden verzocht het inschrijvingsgeld vooraf te storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

Na inschrijving bezorgen we je enkele dagen vooraf een link waarmee je het webinar kan volgen.

Datum
Begin
12:30
Einde
13:30
Inschrijvingsformulier
Naam & voornaam
Lid van Coopkracht