Coopkracht

Coopkracht is hét netwerk voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Via ontmoeting en kennisdeling sterken we coöperaties in het verwezenlijken van hun doelstelling. Daarnaast hebben we ook een dienstverleningsaanbod om de dagelijkse werking te ondersteunen en verdedigen we de coöperatieve principes naar overheden en andere relevante spelers in het werkveld.

Ons netwerk is uniek en ruim. Onze leden vertegenwoordigen maar liefst 14 verschillende sectoren. We werken nauw samen met belangrijke spelers zoals Cera en Febecoop en nemen een actieve rol op binnen de Nationale Raad voor de Coöperatie. We zetten sterk in op verbinding en samenwerking zowel tussen de coöperaties als in het bredere sociale en economische werkveld. Samen willen we zichtbaar maken dat coöperatief werken een kracht is die meer aandacht verdient. 

De voorzitter van Coopkracht is Marc Bosschaert. Coopkracht wordt aangestuurd door de leden van het bestuursorgaan

Coopkracht vzw is ook beheerder van de MeMO-gids: de online databank van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen in Vlaanderen en Brussel.

Voor een volledig overzicht van onze werking: lees hier het jaarverslag 2021.

 

Missie en visie

Coopkracht werd als feitelijke vereniging opgericht in 2008 en erkend door de Nationale Raad voor Coöperaties in 2009. In 2017 werd Coopkracht een volwaardige vzw met als doel het mens- en milieuvriendelijk ondernemen en consumeren in Vlaanderen te stimuleren en dit door meer specifiek het coöperatief ondernemerschap te promoten en te ondersteunen. Onze volledige statuten lees je hier (pdf).

Drijfveer

Een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek ‘anders gebakken’ wordt vóór hij ‘anders verdeeld’ wordt. Een maatschappij waar iedereen terecht kan bij coöperaties. In alle mogelijke sectoren. Een wereld waarin participatie en dienend leiderschap maken dat mensen samen ergens geraken waarvan ze nooit hadden durven dromen. Een wereld waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Dat is wat ons drijft. Daar is onze actie op gericht: om mensen te verbinden, te inspireren en te helpen naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van waardegedreven ICA-ondernemerschap. 

Relatiewaarden

Samenwerkend, Toekomstgericht, Globaal Perspectief, Ongebonden.

Krachtlijn

Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen. 

 

Onze dienstverlening

Kennis delen & ontwikkelen

We brengen coöperaties praktisch en virtueel samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken, onderlinge samenwerking te stimuleren en te werken rond visievorming.

Beleidsbeïnvloeding

Coopkracht wil de gesprekspartner zijn voor overheden en beleidsvoorstellen formuleren ten gunste van coöperatieve bedrijven. Coopkracht vertegenwoordigt de coöperaties in verschillende overlegorganen. Op federaal niveau was Coopkracht lid van het bureau en de Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor Coöperaties (NRC). Op Vlaams niveau vertegenwoordigen eveneens de coöperaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Participatiefonds Trividend en de klankbordgroep van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie. We onderhouden regelmatig contact met Cooperatives Europe – de koepelorganisatie voor coöperaties op Europees niveau.

Sensibilisering

Coopkracht wil de waardegedreven coöperatieve bedrijven extern promoten naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties.