Is coöperatief ondernemen geschikt voor mij?

Bij coöperatief ondernemen gaan een coöperatieve cultuur en een coöperatieve organisatie-/vennootschapsvorm hand in hand. Het ene kan niet zonder het andere. Ontdek hieronder het coöperatieve stuk in jezelf en laat je inspireren door de coöperatieve kant van anderen.

Als je vervolgens de stap wilt zetten naar de coöperatieve vennootschapsvorm, ontdek via een vragenlijst of de coöperatieve vennootschapsvorm geschikt is voor je en de zeven internationaal erkende coöperatieve principes die het fundament vormen van deze manier van ondernemen.

Is coöperatief ondernemen geschikt voor mij?

Met deze korte checklist kan je nagaan of een coöperatie de juiste vennootschapsvorm is voor jouw onderneming. We gaan er hierbij van uit dat je kan voldoen aan de wettelijke voorwaarden (businessplan, eventuele vergunningen, erkenningen...).

 • Hebben jullie het vereiste kapitaal om zo'n vennootschap op te richten?
 • In coöperatieve vennootschappen wordt de winstuitkering vaak beperkt. Zijn jullie het daarover eens? 
 • In veel coöperaties wordt gewerkt met 'één mens, één stem' of met een beperking van het stemrecht: gaan jullie dat ook toepassen?
 • Wil je de leden of de gebruikers van de onderneming mee laten participeren? Zowel op economisch vlak als op bestuursvlak?
 • Is een vlotte toe- en uittreding van vennoten belangrijk?
 • Hebben jullie de nodige overlegmogelijkheden met alle stakeholders voorzien? 

Indien je deze oefening in een kleine stuurgroep uitwerkt, maar het bedrijf een grotere groep potentiële leden telt, beleg dan een vergadering met de potentiële leden:

 • Stel de verschillende alternatieve vennootschapsvormen aan de potentiële leden voor.
 • Verken samen de voor- en nadelen van elke vennootschapsvorm in het licht van de behoeften die je hebt en de missie en doelstellingen die je voor ogen hebt.
 • Bij een groot aantal potentiële leden kan je om een schriftelijke rondvraag overwegen.
 • Deel de conclusie van de verkenning/rondvraag mee.
 • Organiseer een stemming ter bevestiging van de keuze voor een coöperatieve vennootschapsvorm.