Algemene Vergadering Coopkracht

Beste Coopkracht-lid

De ledenbevraging in 2021 en de daaropvolgende werkgroepvergaderingen legden de afgelopen tijd de troeven en knelpunten van Coopkracht bloot. We zijn een kleine en waardevolle, warme organisatie, met beperkte slagkracht en werkingsmiddelen maar met een grote animo en drive. Dat zagen we nog eens op de meer dan geslaagde Coopdag 2022.

Om Coopkracht verder te laten floreren hebben we focus nodig en moeten we keuzes maken. Dat signaal kregen we duidelijk tijdens de ledenbevraging en van onze vorige coördinator. Het bestuur buigt zich al een hele tijd over mogelijke scenario’s. Door het vertrek van Orphee Mariën kreeg de organisatie van de Dag van de Coöperatie even voorrang voor de bestuursleden, intussen is de scenario-oefening geland. Of toch op de eerste halte, want de volgende sprong nemen we uiteraard allemaal samen tijdens een algemene vergadering.

Het bestuur stelt op 24 november graag het kader voor een nieuw toekomstscenario voor een frisse doorstart van Coopkracht voor aan de leden. Een scenario waarin we terug naar de essentie gaan van Coopkracht als verbindend en inspirerend netwerk.

We stellen graag voor hoe dit scenario tot stand kwam, welke focus het vooropstelt, welke keuzes we maken en hoe we het toekomstscenario concreet willen invullen. We kijken uit naar jullie vragen en input en natuurlijk naar de stemming over dit scenario. We hopen dan ook zo veel mogelijk leden van Coopkracht te verwelkomen.

Agenda

19.00 uur Onthaal met broodjes
19.30 uur Voorstelling toekomstscenario door het bestuur
20.00 uur Methodiek voor discussie, feedback en vragen
20.30 uur Plenaire discussie
21.00 uur Stemmingen
 
  1. Kunnen we vandaag als algemene vergadering stemmen over het toekomstscenario?
  2. Gaat de algemene vergadering akkoord met het voorgestelde toekomstscenario?
   

Praktisch

Locatie Coopkracht vzw, Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem

Datum donderdag 24 november 2022

Timing

  • Welkom met broodjes om 19.00 uur.  
  • Start algemene vergadering om stipt 19.30 uur.  
  • Einde voorzien omstreeks 21.00 uur.    

Wie dat wil, kan gezellig blijven napraten en iets drinken na afloop.

Graag inschrijven tegen uiterlijk 22 november per e-mail aan info@coopkracht.be met vermelding van je organisatie en de afgevaardigde(n). We hopen van harte dat iedereen er fysiek bij kan zijn.

Datum