Inspiratiedag coöperatieve woonmodellen

Laat je inspireren met 5 coöperatief georganiseerde woonmodellen. Ontdek hoe je een coöperatief samenhuizen- of wooninitiatief als volwaardige coöperatie kunt organiseren en met welke boekhoudkundige en fiscale spelregels je rekening moet houden. Stippel met ons samen concrete acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes uit om coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen.

Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR)

Een open-source, modulair ICT-platform (in Drupal) voor het beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie.

Ondersteuningsmogelijkheden voor coöperaties

Kan jouw ondernemingsidee een duwtje in de rug gebruiken? Als je in Vlaanderen of Brussel actief bent, zijn er nu toffe mogelijkheden om gratis begeleiding te ontvangen voor je coöperatief ondernemingsidee (zowel voor starters als ervaren coöperaties).

Coöperaties: Zuurstof voor een betere economie en samenleving

Netwerk voor coöperaties in Vlaanderen: Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Lees meer

Wat is coöperatief ondernemen?

Wat is een coöperatie? Kom alles te weten over de definitie van een coöperatie, de internationaal erkende coöperatieve principes en wat een coöperatie zo uniek maakt? 

Lees het hier

CoopAcademy trainingsaanbod

Nieuw online en offline trainingsaanbod met gekke voordelen voor leden (vanaf september 2018)!

Bekijk hier het aanbod

Getuigenis wooncoop cvba

wooncoop organiseert kwaliteitsvol wonen in steden en dorpskernen op een eerlijke manier en voor een zo breed mogelijk publiek. We ontwikkelden hiervoor een vernieuwend concept als volwaardig alternatief voor het huidige model van ‘wonen’. Wonen bij wooncoop is huren bij jezelf. Onze wooncoöperatie koopt woningen aan en neemt alle verantwoordelijkheden verbonden aan het eigenaarschap op zich. Bewoners kopen op hun beurt aandelen van de coöperatie en worden zo mede-eigenaars van de organisatie én de panden die ze bewonen.

Getuigenis Oak Tree Projects cvba-so

Oak Tree Projects is een bijzondere coöperatie, voor een bijzondere doelgroep. Deze coöperatie bouwt samen met de ouders, de sympathisanten en de bewoners meerdere Oak Tree huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf volwassenen met een ondersteuningsvraag begeleid zelfstandig kunnen wonen. Lees hier de uitgebreide getuigenis.

Gemeenten geïnteresseerd in samenwerking met coöperaties

Gemeenten lopen warm voor ethisch bankieren en samenwerken met coöperaties in workshop door FairFin, Forum Ethibel en VVSG. 

Webinar Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen

Tip n.a.v. ons #Coopacademy-webinar Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen vandaag: Wist je dat het DAR automatisch zorgt voor je nodige tax shelter administratie? In één knopdruk heb je het verwervingsattest, behoudattest en een vervreemdingsattest! Eveneens is de nieuwe VVPR-bis regeling opgenomen in het DAR. Neem contact met ons op voor een replay-link van het webinar of m.b.t. het DAR!

België heeft geweldige coöperaties, maar de wetgeving loopt achter!

Ed Mayo – Secretary General of Cooperatives UK - benadrukt in dit interview van Apache.be en in zijn keynote op onze #Coopdag dat Belgische coöperaties heel trots mogen zijn op hun verdiensten en met veel meer zelfvertrouwen naar buiten mogen treden.

Laat je overtuigen door de getuigenissen van deze 5 coöperatieve ondernemers die afgelopen jaar voor de klas hebben gestaan!

Coopkracht

Coöperaties als antwoord op maatschappelijke uitdagingen

Coöperaties kunnen oplossingen bieden aan maatschappelijke uitdagingen in verschillende sectoren in Vlaanderen.

Ontdek het thema hernieuwbare energie

Waarom lid worden van Coopkracht?

Als netwerk voor coöperaties in Vlaanderen, steunt, sterkt en stuwt Coopkracht coöperatief ondernemen. Dat doen we door coöperatief geïnspireerde organisaties met mekaar in contact te brengen en alle kennis en ervaring te delen.

Word lid