De 7 coöperatieve principes of ICA-principes

De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed vertaald naar 7 coöperatieve principes

De fundamentele waarden van de coöperatieve beweging zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.

Uit de ICA-definitie van een coöperatie werden 7 ICA-principes gedestilleerd die al meer dan 100 jaar hun nut bewijzen voor de samenleving. Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie. Maar coöperaties zijn levende organismen die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke context. Het is dus logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving. Een coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit.

   1. Vrijwillig en open lidmaatschap

   2. Democratische controle door de leden

   3. Economische participatie vanwege de leden

   4. Autonomie en onafhankelijkheid

   5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

   6. Samenwerking tussen coöperaties

   7. Aandacht voor de gemeenschap

 

Duik in de zeven coöperatieve principes met dit e-learning instrument: het Coopkracht ICA-kompas

Lees een inleiding over de coöperatieve principes en het Coopkracht ICA-kompas in deze brochure:

Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving: de coöperatieve principes en het ICA-kompas.

/sites/default/files/inline-images/brochure_icaprincipes_coverborder.jpg

Of download deze flyer met een verkort overzicht van de ICA-principes.

 

Zet zelf je koers uit met het ICA-kompas!

Op zoek naar inspiratie of reflectie hoe je coöperatief ondernemen in de praktijk brengt? Benieuwd welke meerwaarde die coöperatieve principes voor jouw onderneming kunnen betekenen?

Neem de proef op de som met het ICA-kompas – het e-learning instrument over de 7 coöperatieve principes: www.ica-kompas.be.

/sites/default/files/inline-images/Screenshot-2017-10-17%20De%20co%C3%B6peratieve%20principes%20en%20het%20Coopkracht%20ICA-kompas.png