Het vriendenaandeel

Onze regeringen namen al meerdere initiatieven om de economie te ondersteunen.
Zo werden de voorwaarden van de win-winleningen versoepeld (sommige versoepelingen zijn tijdelijk van aard, andere definitief)
Maar er kwam ook iets nieuws: het vriendenaandeel.

Zonder er al te diep op in te gaan is dit voor elke coöperatie (of andere vennootschap) die op zoek is naar kapitaal een interessante mogelijkheid.

  • Zoals bij de win-winlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen.
  • Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan zo tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de win-winlening samen.
  • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
  • Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.
  • De onderneming mag:
  1. dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is;
  2. in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren en/of doorgevoerd hebben.

Wat dat laatste betreft zijn we er wel fier op dat Coopkracht samen met haar partners er is in geslaagd om hierop een uitzondering te bekomen specifiek gericht op de coöperaties.

Uittredingen van coöperanten die een minimale impact hebben op het eigen vermogen van de coöperatie, worden niet aanzien als een kapitaalsvermindering.

Opnieuw heeft Coopkracht haar nut als koepelorganisatie bewezen!

Meer info over de (gewijzigde) win-winlening

Meer info over het vriendenaandeel

Heb je vragen over deze thema's: aarzel niet om ons te contacteren.