DAR

Wat is het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR)?

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) voor het efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Het is een breed gedragen en betaalbare ICT-oplossing, zowel voor kleine als grote coöperaties; niet enkel voor burgercoöperaties. 

Het DAR is een gezamenlijk initiatief van verschillende coöperaties in Vlaanderen en Coopkracht vzw en bouwt voort op een Drupal module ontwikkeld door De Landgenoten cvba-so en Startx. Het beheer en de helpdesk van het DAR is sinds 2022 volledig overgedragen aan Hefboom.

Voordelen

  • Efficiënt beheer en beveiligde opslag van aandeelhoudersinformatie
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten rond aandelenbeheer en GDPR
  • Modulaire opbouw biedt gedifferentieerde functionaliteiten en prijszetting voor kleine en grotere coöperaties
  • Op maat opzet en configuratie in eigen look & feel van de coöperatie
  • Easy-to-use interfaces en rapportagemodules
  • Breed gedragen ICT-platform met inspraak in de ontwikkeling van functionaliteiten door de gebruikers
  • Betaalbaar
  • Ondersteuning: helpdesk, regelmatige vormingen en ervaringsuitwisseling

Voor alle informatie en tarieven:

Neem contact op met Hefboom.