Jongeren in Coöperatie

Waarom een project rond jongeren? 

Veel jongeren zijn zich bewust van de ecologische en sociale problemen die voor hen liggen en willen verandering. Toch is het hen niet altijd duidelijk hoe ze zelf het verschil kunnen maken en welke interessante alternatieven er al zijn.  

Coöperaties hebben een belangrijke rol te spelen in de gemeenschap en kunnen door in te zetten op jongeren nieuwe kennis in huis halen, hun draagvlak vergroten en kansen bieden aan jonge schoolverlaters en ondernemers. 

Wat doet Coopkracht? 

Coopkracht wil de brug vormen tussen jongeren en coöperaties. Sinds 2015 zet Coopkracht projecten en experimenten op om raakvlakken te zoeken met de leefwereld van jongeren. Met Youth4Coop richtten we ons vooral naar de jongeren in de vrije tijd en zetten we de eerste stappen naar het onderwijs. Dit resulteerde in een duurzame samenwerking met Vlajo rond Ondernemers voor de Klas. 

Het project ‘Jongeren in Coöperatie’ richt zich naar 16- tot 30-jarigen en wil zowel de schoolgaande jeugd als de schoolverlaters, jonge werknemers en ondernemers bereiken. Het project loopt van 2020 tot en met 2023 in samenwerking met Cera. 

Doelstellingen 

 • Jongeren tonen welke marktalternatieven er zijn en aansporen om deel uit te maken van de maatschappelijke verandering door hen te informeren én zelf te laten beleven wat coöperatief ondernemen is. 
 • Coöperaties bewust maken van de meerwaarde om te werken rond jongeren, zowel in de eigen coöperatie als in het breder netwerk. Door kennisverzameling en -deling moedigen we aan om hier extra op in te zetten.  

Wat doen we concreet? 

 • We gaan op zoek naar interessante initiatieven van Vlajo, hogescholen, universiteiten,… waar coöperaties op kunnen aansluiten. 
 • We zetten eigen onderzoek op rond initiatieven van coöperaties rond jongeren. 
 • We experimenteren met communicatietools en -kanalen voor en door jongeren. 
 • We verwelkomen nieuwe werknemers via workshops en nemen ook stages mee op in de Coopkracht vacaturebank. 
 • We geven jongeren een plek in de Coopkracht werking door onze werkvloer open stellen voor jonge mensen via stages en onderzoeken, vrijwilligerswerk en samenwerkingen.  
 • We geven advies aan coöperaties die aan de slag willen met deze doelgroep. 

Wat kan jij doen? 

 • Door je werkplek open te stellen voor stages, geef je jongeren praktijk kansen en inkijk in de dagelijkse werking van een coöperatie. Daarnaast betekent het ook een verrijking voor je organisatie. Kijk welke relevante hogeschool opleidingen er in je buurt georganiseerd worden en neem contact op met de opleidingsverantwoordelijke of plaats je oproep op de Coopkracht vacaturebank
 • Neem op 21 oktober deel aan de YOUCA Action Day. Tijdens deze dag engageren 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. 
 • Werk je met een specifieke doelgroep? Dan kan je je kandidaat stellen voor ‘Community Service Learning’. Dit is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten maatschappelijk engagement verbinden aan theoretische kennis. Centraal staat een reële nood of vraag van een organisatie of gemeenschap. Studenten zoeken een antwoord op deze nood via praktijkonderzoek door binnen de organisatie vrijwilligerswerk (40u) op te nemen en academische competenties in te zetten. Je kan hiervoor terecht bij je elke universiteit in Vlaanderen en Brussel. 
 • Ben je op zoek naar een tijdelijke oplossing? Dan is Studaro iets voor jou. Studaro is een ‘uitzendkantoor’ waarbij je hoog opgeleide studenten (minimaal bachelor behaald) kunt inschakelen voor tijdelijke opdrachten. Ze zijn 2 tot 4 dagen per week beschikbaar en je er vindt profielen in IT, digitale marketing, engineering, sales, HR en administratie, accounting en finance. 

Heb je zelf een fijne ervaring of activiteit ontwikkeld en wil je deze delen? Of zit je met een vraag? 
Neem contact op met ons via info@coopkracht.be.  

'Jongeren in Coöperatie' is een project dat wordt gerealiseerd dankzij de steun van Cera.