Het UBO-register: nieuwe verplichting met deadline 31/08/2021

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. 

Belangrijk is dat deze informatie steeds up-to-date moet zijn. Ofwel zijn er wijzigingen en moet je het UBO-register aanpassen, ofwel zijn er het afgelopen jaar geen wijzigingen en dien je dit te bevestigen voor 31 augustus 2021. 

De datum van laatste wijziging of controle mag maximum 1 jaar oud zijn. Sinds een nieuwe wet van oktober 2020 wordt er ook strenger gekeken naar het bewijsmateriaal. Als je iemand aangeeft als uiteindelijke begunstigde, dien je een bewijsstuk op te laden in het register. Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.  

Meer informatie over het UBO-register lees je hier. Heb je hulp nodig bij het op punt zetten of bijhouden van je UBO-register? Contacteer Coopfabrik