CoopFlash 2: Het verplichte UBO-register

Coops moeten de Uiteindelijk Begunstigde (UBO) van de coöperatie registeren tegen 30 september 2019! Anders dreigen boetes ts 250 tot 50.000 euro.

Vorig jaar sloeg men ons van alle klanten om de oren met de GDPR-wetgeving. Maar in 2018 werd de Europese regelgeving aangaande het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register eveneens van kracht.  Het niet naleven van deze regel kan u 250 tot 50.000 euro boete opleveren. En het gaat wel degelijk om u en niet om uw coöperatie.  De bestuurders worden aansprakelijk gesteld voor het niet naleven. De deadline is uitgesteld tot 30 september 2019 maar komt wel dichter bij. Hoog tijd om in actie te schieten!

Hoe kan Coopkracht je helpen?

CoopAcademy

  • Coopkracht heeft een Coop-Flash uitgeschreven met de belangrijkste informatie over deze regelgeving. Lees hier de CoopFlash 2: Het verplichte UBO-register
  • Een uitgebreidere toelichting over het UBO-register, de nieuwe regelgeving en wat je als (bestuurder van een) coöperatie precies moet doen, kom je te weten tijdens een Coopkracht webinar later dit jaar (hou onze agenda in de gaten).

CoopFabrik

We hebben nog maar net de oprichting van onze CoopFabrik gelanceerd in onze vorige nieuwsbrief en we zien al een eerste mogelijke taak waar we jullie in kunnen ondersteunen:

  • Vanuit de CoopFabrik komen we graag een uitgebreidere voorstelling geven over de UBO-wetgeving. Organiseer misschien met enkele andere Coopkracht-leden een regionale bijeenkomst. Zo kan je de kosten van deze infoavond samen delen.
  • Je kan ons vragen om samen jullie register in te vullen. (we overlopen dan uiteraard eerst welke info er moet voorhanden zijn).
  • Je kan aan CoopFabrik, als externe, een volmacht geven en dan zorgen wij dat jullie UBO-register wordt ingevuld.Ofwel kan je ons vragen om samen jullie register in te vullen, ófwel kan je CoopFabrik, als externe, een volmacht geven en dan zorgen wij dat jullie UBO-register wordt ingevuld.

Voor vragen kan je steeds terecht op het secretariaat van Coopkracht, via info@coopkracht.org.

De uitgebreide regelgeving vind je op de website van de overheid:

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register 
 

...