Programma Dag van de Coöperatie 2022

Vanaf 13u30 kan je terecht in onze lounge. Om 14u00 stipt start het programma en kan je in verschillende zalen terecht voor workshops, lezingen, praktijktafels en netwerking. Het gedetailleerde tijdsschema ontvang je de dag zelf. Je hoeft je voorkeur niet vooraf door te geven. 

Van 18u00 - 19u00 is er een ruime pauze en walking dinner voorzien. Het avondprogramma bestaat uit een panelgesprek met verschillende sprekers. Napraten kan je tot 22u00 in het Praatcafé. 

 

Het programma is nog in volle ontwikkeling maar hieronder vind je alvast een overzicht van de bevestigde sessies: 

 

Keynote 'Collectieve kracht versus individuele macht? Samenwerken onder coöperaties zonder zorgen'

De coöperatieve beweging is aan een snelle opmars bezig, en in toenemende mate zien we ook netwerken van burgercollectieven ontstaan, die op een ‘polycentrische wijze’ zorgen voor versterking van deze groei, betere kennisdeling en grotere zichtbaarheid van vaak kleine, lokaal-georiënteerde organisaties. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook competitie tussen coöperatieve initiatieven. Zijn er manieren om dat te vermijden? 

Prof. Tine De Moor is hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Als wetenschapper staat ze bij voorkeur midden in de maatschappij en gaat ze de dialoog aan met burgers, overheden en ondernemingen. Haar onderzoek richt zich onder meer op burgercollectieven, zie daarvoor ook CollectieveKracht.eu en www.collective-action.info.

""

Lezing ‘Ontdek de kracht van Sociocratie 3.0’ 

Sociocratie 3.0 of S3 helpt om een lerende, wendbare organisatie te worden, onderlinge gelijkwaardigheid te organiseren, inspraak te regelen en invloed te verdelen. Ontdek hoe je de principes en praktijken van Sociocratie 3.0 kun toepassen in jouw organisatie of project.

Het S3 menu bevat processen voor werkverdeling, rolselectie, afvaardiging, evaluatie, het cocreëren van voorstellen en nemen van gedragen beslissingen. Ze zijn helder en transparant, en inzetbaar op basis van de behoeften.

Als transformatiecoach inspireert en begeleidt Dette Van Zeelandt organisaties en gemeenschappen om op een bewustere en effectievere manier samen te werken, vanuit gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ze helpt organisaties de collectieve wijsheid aan te boren, een cultuur van vertrouwen te omarmen en een structuur te scheppen die helderheid biedt en zelfsturing uitnodigt.

""

Workshop ‘Vitale Coalities’ 

We leven in een tijdperk waarin veel complexe uitdagingen op ons bord liggen, gaande van het klimaatvraagstuk over de burn-out-maatschappij tot circulaire economie. Zelfs met veel expertise kan je die uitdagingen niet alleen oplossen. Vitale coalities tussen verschillende stakeholders kunnen een antwoord zijn. Eenvoudig is het niet maar je geraakt er wel verder mee. Lies neemt je mee in het thema vitale coalities vanuit de dagelijkse realiteit.  

Lies Lambert is vennoot en doorbraakarchitect bij Tweeperenboom, een coöperatieve die doorbraken creëert in complexe maatschappelijke uitdagingen. Ze heeft ervaring in en met verschillende vitale coalities. Bij Tweeperenboom ontwierp en begeleidt ze het leertraject Vitale Coalities. 

""

Workshop ‘Hoe ethiek je samenwerking vormgeeft’  

Waarom spring je verder met moreel mondige medewerkers? Hoe zorg je dat elke collega nog overtuigder voor zijn of haar rechtvaardigheidsgevoel gaat, en dat tegelijk de onderlinge samenwerking en de betrokkenheid toch verbeteren?  

Ethiek is niet de spanning van het opgeheven vingertje, maar integendeel de weg naar een bevrijdende, ontspannende en tegelijk gedurfde cultuur. 

Koen De Vidts wil met Zinnings mensen inzicht geven in hun rechtvaardigheidsgevoel. En in dat van anderen. Zodat iedereen wat milder aankijkt tegen het eigen geworstel met delicate morele kwesties. En dat van anderen. Zodat je weet hoe je morele dilemma’s aanpakt en hoe moreel beraad gesneden koek wordt. 

""

Workshop ‘Sociocratie 3.0 in de praktijk’

Het Sociocratie 3.0 menu bevat zelfsturende processen voor werkverdeling, rolselectie, afvaardiging, evaluatie, het cocreëren van voorstellen en nemen van gedragen beslissingen. Ontdek in deze interactieve sessie hoe Sociocratie 3.0 in de praktijk werkt.

S3 bevat concrete handvaten om een heldere organisatiestructuur met afgebakende beslissingsbevoegdheden en rolduidelijkheid te creëren en feedbacksystemen op te zetten die de afvaardiging, doorstroming en afstemming tussen de verschillende domeinen voorzien.  

We overlopen de stappen die nodig zijn om een sociocratische, zelfsturende organisatie te worden, we leren van voorbeelden en ervaren het proces van consent besluitvorming! 

""

Smeed plannen voor samenwerking en versterk je netwerk

In de namiddag kan je doorlopend terecht in onze lounge om bij een koffie met elkaar in gesprek te gaan. Wie weet leg je hier wel de basis voor een langdurige samenwerking. Onze cameraman staat klaar om het moment vast te leggen.

 

Deze coöperaties en organisaties bevestigden reeds hun aanwezigheid: Coopfabrik cv, Cera cv, Febecoop vzw, Smart cvso, Tweeperenboom cv, Ecopower cv, NewB cv.