Inschrijving aandelenregister

[naam en rechtsvorm vennootschap]

[maatschappelijke zetel]

[ondernemingsnummer]

[plaats en datum]

Certificaat van inschrijving in het aandelenregister

De [Raad van Bestuur/gedelegeerd bestuurder/...] bevestigt hiermee dat op [datum] [aantal] maatschappelijke aandelen voor een nominale waarde van [bedrag] / zonder nominale waarde werden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, op naam van [volledige identiteit van de vennoot].

Deze inschrijving gebeurde op pagina [nummer] van het aandelenregister en werd ondertekend door [ondertekenaars].

De Raad van Bestuur/gedelegeerd bestuurder/. . .

[handtekeningen]