BKI cv

BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster) is een coöperatieve vennootschap die, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten volgende drie doelstellingen heeft.

  • Het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d. i. voor- en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar
  • het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties)
  • het initiëren en ondersteunen van socio-culturele ontwikkeling

Contactgegevens

Bollewerpstraat 5
8770 Ingelmunster

Mobiel nummer
0472 82 11 15
Contactpersoon
Dominik Ronse
Type coöperatie
Multistakeholdercoöperatie