Voorbeeld van volmacht voor de Algemene Vergadering

Voorbeeld van volmacht voor de Algemene Vergadering
 
Ondergetekende [voornaam en naam], eigenaar van [aantal] aandelen van de coöperatieve vennootschap [naam van de vennootschap], zal niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de vennootschap op [datum] om [uur] en geeft volmacht om mij te vertegenwoordigen aan [voornaam en naam].
 
[handtekening van de vennoot die de volmacht geeft]