Model van verslag van de Raad van Bestuur

[naam + rechtsvorm]
[adres zetel]
[ondernemingsnummer]

RAAD VAN BESTUUR

Verslag van de vergadering van [datum]
Aanwezig: [lijst namen opgesteld volgens de aanwezigheidslijst]
Verontschuldigd: [namen]
Volmachten: [namen]

Agenda:
1) Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van [datum laatste RvB]
2) Voorbereiding van de Algemene Vergadering van [datum]
3) ...
4) Varia

[Elk agendapunt hernemen, beknopte samenvatting van de beraadslagingen maken, de uiteindelijke beslissing (na stemming) weergeven.]

In bijlage vindt u volgende documenten:
[lijst van documenten in bijlage]

[handtekeningen]