Model van volmacht voor de Raad van Bestuur

Model van volmacht voor de Raad van Bestuur

 

Ondergetekende [naam en voornaam], bestuurder van de coöperatieve vennootschap [naam van de vennootschap], zal niet kunnen deelnemen aan de Raad van Bestuur van de vennootschap op [datum] om [uur] en geeft volmacht om mij te vertegenwoordigen aan [naam en voornaam], die eveneens bestuurder van de vennootschap is.

 

[handtekening van de bestuurder die volmacht verleent]