Nieuwe vennootschapswet sinds 1 mei 2019

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht.

Het aantal vennootschapsvormen in de nieuwe wet is sterk verminderd, van 17 naar 4. Samen met de maatschap, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap kreeg de coöperatieve vennootschap een volwaardig boek. In de nieuwe wet zijn de coöperatieve waarden (de zogenaamde ICA-principes) op een degelijke manier verankerd. De coöperatieve vennootschap (CV) wordt voorbehouden aan bedrijven die de specifieke coöperatieve waarden onderschrijven.

De volledige nieuwe wettekst vindt u hier.