Investeren is belastingen besparen

Een coöperatie die vennootschapsbelastingen betaalt, kent het begrip al langer: de investeringsaftrek. Standaard bedraagt het tarief van de investeringsaftrek 8%. 
Dat wil zeggen dat een vennootschap (volgens verlaagd tarief vennootschapsbelasting) 800 euro bespaart, indien ze een investering doet van 50.000 euro. 
50.000 x 8% investeringsaftrek x 20% belasting = 800 euro. 
  
Door de coronacrisis is de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8 naar 25%. Dat is wel een groot verschil. 
In het voorbeeld van hierboven, waar de coöperatie een investering doet van 50.000 euro, is het fiscaal voordeel plots: 50.000 x 25% investeringsaftrek x 20% belasting = 2.500 euro. Een verschil van 1.700 euro. Voor grotere investeringen loopt het voordeel uiteraard nog op. 
  
Er zijn wel 4 voorwaarden: 

  • Het moet om nieuwe (im)materiële goederen gaan (geen tweedehands) 
  • De investeringen moeten 100% beroepsmatig gebruikt worden 
  • Er moet op minstens 3 jaar afgeschreven worden 
  • Grote vennootschappen zijn uitgesloten, (meer dan 9 miljoen omzet, balanstotaal van 4,5 miljoen en/of meer dan 50 werknemers) 

 
U begrijpt het al: wie geen winst maakt kan geen gebruik maken van deze maatregel; of toch? Uitzonderlijk is deze belastingvermindering langer dan 1 jaar overdraagbaar. 
Wie in 2019 verlies maakte kan uitzonderlijk de belastingvermindering overdragen tot en met boekjaar 2021, op voorwaarde dat je door de coronacrisis een sterk gedaalde omzet had. Wie in 2020 verlies maakte kan uitzonderlijk de belastingvermindering overdragen naar het boekjaar 2021. Uiteraard is dit artikel een korte samenvatting van de desbetreffende wet. 
Voor meer info over jullie eigen situatie kan je contact opnemen met info@coopfabrik.be