Communiceren over je coöperatie zo doe je dat! 6 tips.

In maart vond er een Coopkracht netwerksessie plaats over het communiceren over je coöperatie. Samen met verschillende leden gingen we hierover in gesprek en deelden we tips.

Deze 6 concrete tips uit de sessie geven we je alvast mee:

  1. "Een echt en eerlijk verhaal blijft plakken. Altijd en overal." (Choco cv) Als je coöperatieve identiteit verweven zit in je hele werking zal het ook makkelijker zijn om er over te communiceren.
  2. Kies 1 term en hou deze consequent aan. Je kiest of voor coöperant of voor aandeelhouder of voor vennoot. Gebruik deze termen niet door elkaar want dit zorgt voor verwarring bij je lezer. Weet dat er aan elke keuze bepaalde connotaties zijn.
  3. Geef regelmatig het woord aan een coöperant.  Als verschillende coöperanten uitleggen wat coöperant zijn voor hem/haar betekent, krijg je een mooi palet van betekenissen en motivaties op een  eenvoudige manier uitgelegd.
  4. Werk enkele persona's (3 à 5) uit en toets al je communicatie aan hen af. Er zijn verschillende motieven waarom iemand coöperant wordt. Probeer aan bij elk motief een profiel (persona) op te maken, waar je naast motivatie ook zijn/haar leefstijl en  prioritaire informatiekanalen mee opneemt. Zo kan je meer differentiëren en een breder publiek aanspreken.
  5. Vergeet niet dat je wettelijke verplichting bent om overal de term CV mee op te nemen. 
  6. Een jaarverslag is het ideale moment om naast je realisaties ook je coöperatieve identiteit mee in de verf te zetten, en ook op dat vlak enkele realisaties te vermelden. 

Om je coöperatieve collega's te vermelden op sociale media kies je best voor #Coopkracht, #sterkecoöperaties of #kiescoop.

""