Transit_LAB cv

Korte voorstelling van ons bedrijf

Transit_LAB is ontstaan uit de ontmoeting tussen een aantal consultants en activisten in de vernieuwing (reconversie) van het Limburgse mijngebied.
In een aantal vrije werksessies in 2021 werd vastgesteld dat er enerzijds veel kansen onbenut bleven in de reconversie (omdat er geen echte incubatie-structuur is) en anderzijds dat er veel kennis en potentieel verloren gaat in de  regio (niet in het minst omdat het technische kunnen en het patrimonium van de steenkoolmijnen miskend bleef na de sluiting). Daarom werd de coöperatieve als een open werkstructuur gecreëerd om nieuwe ideeën en projecten kansen te geven. De algemene noemers zijn: transitietechnologie en gebiedsontwikkeling.

Actuele projecten in deze zin zijn bij voorbeeld:

  • WASTE REFINERY, een technologie, gebaseerd op de kolenwasserijen, waarmee huishoudelijk afval totaal kan gerecycleerd worden in materialen en energie.
  • ZLDR-mine, een nieuw soortig samenwerkend gebiedsmanagement waarmee de historische mijnnederzetting van de koolmijn van Zolder vanuit een visie op duurzaamheid wordt aangestuurd.

Projecten worden in principe binnen de structuur van transit_LAB onderzocht, ontworpen en opgestart en vervolgens (met een nader te definiëren return aan het collectief) verzelfstandigd, zodat een voortdurende beweging van vernieuwende projecten kan ontstaan.

Het waardensysteem wordt door transit_LAB vaak aangeduid met de E³: economie, ecologie en emotie als te balanceren factoren.

Contactgegevens

Rond Punt 7
3550 Heusden-Zolder

Provincie
Limburg
Contactpersoon
Paul Boutsen
Mobiel nummer
0477 63 29 20