Statuten van een coöperatie

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht.
We zijn volop bezig met het verwerken van de wetteksten. Binnenkort vindt u hier alle actuele informatie.