Terug naar de werkplaats, hoe pak jij het aan? 

 

Sinds 9 juni mag je weer 1 dag per week naar kantoor en in juli verdwijnt de verplichting om thuis te werken. Het blijft dan wel sterk aanbevolen. In september wordt ook de aanbeveling voor thuiswerk opgeschort en kunnen we terug naar een 'normale situatie' gaan. Maar wat is die normale situatie dan en hoe pak je de komende maanden best aan?  

Safety First 

Het belangrijkste eerst: alle maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, mondmaskers dragen, handen wassen, ontsmetten van materialen en dergelijke blijven van tel. Ook het aantal mensen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn, is nog beperkt (nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig, of maximum 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). 
Zorg er voor dat dit op de werkplaats door iedereen gekend en toegepast kan worden. Werk met een online registratiesysteem waarin je kan zien hoeveel mensen er per dag aanwezig mogen zijn en wie zich al heeft aangemeld. 
Verwelkom nieuwe medewerkers, die nog nooit op kantoor geweest zijn, op een apart moment. 

All aboard? 

Terwijl de ene niet kan wachten om terug te keren, is de andere nog erg terughoudend. Zolang de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is, kan er angst zijn voor besmetting, ook kan de sfeer met al deze beperkingen als te beklemmend worden ervaren. Hou er rekening mee dat niet iedereen even enthousiast is en maak dit bespreekbaar. 

Ook staat de terugkeer naar het 'oude normaal' niet op ieders verlanglijst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatie van thuiswerk en werken op kantoor voor velen de voorkeur heeft. Waarbij de werkplek dan voornamelijk gezien wordt als een ontmoetingsplek voor informele contacten met de collega's of meer specifiek een meeting, gesprek, overleg of brainstorm. Het thuiswerk is dan het moment van diepe concentratie. Dit kan voor spanningen zorgen met mensen die wel dagelijks op kantoor zijn en al die gezellige bedrijvigheid erg afleidend vinden. Het is belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt en een beleid uittekent dat hier op anticipeert. 

Hoe ga je het aanpakken? 

Hoe ga je om met de gefaseerde terugkeer? Welke plaats krijgt thuiswerk in je onderneming? Hoeveel dagen moet iedereen aanwezig zijn? Hoe verloopt overleg? 

Bevraag je medewerkers vooraf. Wat vonden ze goed aan het thuiswerk, wat hebben ze gemist en waar zien ze zichzelf het liefst hun werkweek doorbrengen?  
Op basis daarvan kan je dan een aangepast thuiswerkbeleid en terugkeerplan opmaken en een nieuwe, meer hybride werkomgeving creëren.  

Kortom: ga er niet vanuit dat alles weer wordt zoals vroeger of dat het wel vanzelf los zal lopen. Want daarbij ga je voorbij aan de behoeften en verlangens van je medewerkers en collega’s. En niet vergeten: plan een teambuilding vanaf dat het terug veilig kan!