Oproep Coöperatie SMART: overheid, laat flexwerkers niet in de kou staan!

Om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis in te dijken, hebben de diverse overheden in ons land tal van maatregelen ten gunste van werknemers, zelfstandigen en ondernemingen genomen. Vaak en zeker in deze crisis wordt vergeten dat er de laatste jaren op onze arbeidsmarkt een groeiende groep werknemers bijgekomen zijn die door alle mazen van onze sociale voorzieningen vallen. Het gaat om de zogenaamde “flexwerkers”. Werknemers die niet onder één noemer te vatten zijn. Ze combineren meerdere statuten combineren en dat in zeer uiteenlopende sectoren. Denk aan freelance journalisten, kunstenaars, consultants, seizoenarbeiders, werkstudenten, …

Om de flexwerkers collectief te ondersteunen werd twintig jaar geleden de coöperatieve vennootschap SMart opgericht. Sedert haar oprichting kon ze om en bij de 100.000 werkers helpen om uit de grijze zone te treden en hun professionele projecten te ontwikkelen binnen een wettelijk, fiscaal kader in de vorm van loontrekkende contracten.

In een open brief aan eerste minister, mevrouw Sophie Wilmès, minister van Sociale Zaken, mevrouw Maggie de Block en minister van Werk en Economie, mevrouw Nathalie Muylle vraagt SMart een aantal maatregelen ten gunste van deze doelgroep.

Coopkracht ondertekende mee deze oproep.

De brief aan de ministers vind je hier.

  • Voor de mensen die een beroep kunnen doen op de sociale zekerheid en een werkloosheidsuitkering in het bijzonder vraagt Smart dat zowel de degressiviteit ervan als de referteperiodes worden opgeschort (beide vanaf het begin van de crisis op 1 februari 2020) en dat het aantal te bewijzen arbeidsdagen om het recht op werkloosheid te krijgen en te behouden, tijdelijk (voor het jaar 2020) verminderd wordt. SMart vraagt dit zowel voor de ‘klassieke’ werkloosheidsregeling als voor het werkloosheidssysteem in het kader van het ‘kunstenaarsstatuut’;
  • Voor de mensen die geen beroep kunnen doen op de sociale zekerheid vraagt Smart dat er een vervangingsinkomen voor iedereen wordt vastgelegd, in dezelfde lijn als de bedragen die aan zelfstandigen worden toegekend en dat gedurende de hele quarantaineperiode.

Coopkracht ondertekende mee deze oproep en hoop dat na het einde van deze crisis het beleid eindelijk werkt maakt van een duurzaam statuut voor deze groeiende maar vaak vergeten doelgroep.