The Mobility Factory: het Europese coöperatieve platform voor autodelen

Ken je de Mobility Factory al? Het is de eerste platformcoöperatie ter wereld. Ze is ontstaan in België. Ze maakt apps voor burgercoöperaties die elektrische auto's delen, zoals Partago en CoopStroom. Omdat IT platformen en apps een belangrijke kracht in onze wereld vormen en veel gevoelige data genereren, is The Mobility factory dan ook geboren vanuit de wens om onze data in burgerhanden te houden én om burgers eenvoudig toegang te geven tot fossielvrije mobiliteit, door het delen van elektrische auto's in hun buurt via een gemakkelijk IT systeem. 

En het werkt! Momenteel maken 17 burgerenergiecoöperaties in Europa gebruik van de diensten en tools van The Mobility Factory! 

Om nog meer te groeien, staat de coöperatie nu open voor burgers en dit via een fondsenwerving op het duurzaam investeringsplatform @LITA.co.BE. Reeds 30 burgers hebben geïnvesteerd en genieten van het fiscale voordeel van 45% van de tax shelter. Check het investeringsdossier en steun dit unieke project op https://link.lita.co/TMF
 

""