MindWave sluit aan bij het Coopkracht-netwerk 

 

MindWave is een erkende coöperatie, die een nieuwe standaard wil bekomen in de manier waarop IT consulting wordt georganiseerd. We zijn nu 3 jaar bezig en hebben een afdeling in België en Griekenland. We werken met 25 zelfstandigen, waarvan er 4 vennoten en 4 kandidaat-vennoten. Aan het woord is Johan Nagels, medeoprichter en vennoot van MindWave.

Waarom koos je voor een coöperatie? 

Na 20 jaar actief te zijn in IT-consultancy, is het idee gegroeid dat er een beter businessmodel mogelijk is om informatici en klanten aan elkaar te koppelen. Een model dat de voordelen van een klassiek bureau, dat beschikt over een groot netwerk van klanten en van informatici, combineert met de voordelen van het werken als zelfstandige, zonder dat hiervoor grote percentages afgedragen moeten worden. 

“In de klassieke bureaus worden IT’ers verhandeld alsof ze blikken tomaten zijn.” (Johan Nagels) 

De wijze waarop klassieke grote bureaus mensen verhandelen is niet altijd zo netjes. Bij MindWave zijn we transparant, werken we met een vast percentage en bieden we ondersteuning aan de zelfstandigen. Freelancers krijgen na 6 maanden de kans om coöperant te worden. We keren indien mogelijk dividend uit en geven een bonus als je zelf nieuwe klanten binnenbrengt. 

“De meerwaarde van dit model zit hem in het feit dat je als zelfstandige kan blijven werken en toch ook de strategie van MindWave mee kan bepalen en het geld mee kan beheren.” (Johan Nagels) 

Het is niet moeilijk om informatici aan te trekken, die zien snel de voordelen. Aan de klantenzijde is er nog een weg af te leggen. Hoewel iedereen vol is van maatschappelijk en duurzaam ondernemen, blijkt het feit dat je waardig omgaan met mensen toch niet prioritair. 

"Grote bedrijven en overheden vinden het coöperatieve model wel ‘sympathiek‘ maar uiteindelijk is het toch steeds de prijs die als belangrijkste waarde telt.” (Johan Nagels) 

Waarom sluit je aan bij het netwerk?  

We botsen regelmatig op praktische zaken en zitten met vragen als: ‘Hoe organiseer je als producentencoöperatie een algemene vergadering?’ Via het Coopkracht-netwerk krijgen we tips en  goede praktijken van anderen. Daarnaast is kennis uitwisselen met andere ondernemingen altijd een meerwaarde. 

 

Wil je meer informatie of contact opnemen met dit lid? Kijk dan hier.