Het CEDAN-netwerk en de toekomst van mobiliteit

Via CEDAN krijgen 75.000 burgers vlot toegang tot 101 elektrische deelauto's.

Het Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk is een samenwerking tussen Vlaamse burgercoöperaties voor energie en mobiliteit. Het doel is om elektrische deelauto’s toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk burgers. Bij autodelen gaat een groep mensen gebruik maken van een netwerk van moderne, gedeelde wagens, waarvoor ze veelal per rit gaan betalen. 

Met autodelen geniet je dus van een auto waar en wanneer je die nodig hebt, en dit zonder de zware kosten voor de aankoop of het onderhoud van een privéwagen. Het nieuwe deelwagennetwerk dat de coöperaties samen aanbieden telt momenteel 101 auto’s, en dat aantal groeit steeds. Daarbinnen heb je ook toegang tot meerdere modellen: van stadsauto’s tot bestelwagens of minibusjes. Het volledige netwerk kan je raadplegen op www.cedan.be. Alle auto’s binnen het CEDAN-netwerk zijn ook nog eens volledig elektrisch, waardoor je bijdraagt aan schonere lucht en minder lawaai.   

Elektrische auto’s hebben grote batterijen die het verbruik van een gemiddeld gezin voor 4 dagen kunnen bevatten. Daarom is het belangrijk dat het opladen van deze wagens op een gestructureerde manier plaatsvindt. Autodelen is hiervoor ideaal, want de applicatie weet wanneer een auto gereserveerd is of net wat langer stil zal staan. De slimme laadpalen staan met dit systeem in verbinding, en meten daarnaast zowel de elektriciteit gemaakt door de zonnepanelen op het dak, als de elektriciteit beschikbaar op het net. Met deze informatie kan de laadpaal het opladen van de auto’s coördineren zodat pieken en dalen vermeden worden. Alle cruciale onderdelen voor een duurzaam toekomstbeeld zijn dus aanwezig: elektrische deelmobiliteit, burgerparticipatie, hernieuwbare energie en bevoorradingszekerheid van het elektriciteitsnet. 

Wie is CEDAN? 

Burgercoöperaties Partago (Gent) en CoopStroom (Brugge) namen het initiatief. Partago pioniert reeds sinds 2015 met elektrische deelauto’s via een eigen smartphone-app. Ze zijn actief in 10-tal gemeenten waaronder Gent, Leuven, Bonheiden, Brasschaat en Mortsel. CoopStroom bouwt sinds 2018 aan een gelijkaardig systeem in West-Vlaanderen, en voorziet de deelwagens daarbij zo veel mogelijk van stroom uit zijn eigen, volledig hernieuwbare zonnepaneelinstallaties. Zij zijn onder andere actief in Brugge, Harelbeke, Torhout en Heist. Naast het aspect van de deelwagens werken coöperaties Klimaan en ZuidtrAnt aan slimme bidirectionele laadpalen.  

De burgercoöperaties bundelen hun krachten in het nieuwe CEDAN-netwerk:  

  • Coöperanten van alle burgercoöperaties voor energie die aangesloten zijn bij REScoop Vlaanderen kunnen via hun lidmaatschap bij hun coöperatie alle CEDAN-deelauto’s gebruiken, wat garant staat voor een spreiding over heel Vlaanderen; 
  • De coöperaties in CEDAN starten samenwerkingen met elkaar om slimme laadpalen te bundelen op laadpleinen. De laadpleinen worden uitgerust met zonnepanelen en elektrische deelauto’s. Met deze coöperatieve laadpleinen houden we het lokale elektriciteitsnet in balans. De coöperaties roepen dan netwerkbeheerder Fluvius en hoogspanningsbeheerder Elia actief op om dit samen mogelijk te maken;  
  • Zo blijft dit essentieel stuk van onze energievoorziening in handen van burgers en krijgt iedereen de kans mee te investeren en voordeel te halen van een stabiel elektriciteitsnet en een grote keuze aan elektrische deelauto’s. 

Bij de start genieten de coöperanten van alvast 10 burgercoöperaties van de elektrische deelwagens. Dit zijn: Beauvent, CoopStroom, Druifkracht, EcoOb, Ecopower, Energent, Klimaan, Partago, Vlaskracht en ZuidtrAnt. Samen vertegenwoordigen zij 75.000 burgers. Wanneer deze coöperaties zelf met deelmobiliteit starten zullen zij hun deelwagens ook in het CEDAN-netwerk integreren. Stap voor stap wordt het nieuwe deelwagennetwerk zo steeds groter.  

""