En waarom geen windturbines op zee in burgerhanden?

Nodig jullie leden dit najaar uit voor de grote enquête van SeaCoop

De 34 burgercoöperaties voor hernieuwbare energie van de federaties REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonie willen rechtstreekse burgerparticipatie in windparken een stevige duw in de rug geven en een grootschalige doorbraak bewerkstelligen: zowel op vlak van de grootte van hun projecten, als onlosmakelijk daarmee verbonden, op gebied van hun impact op de samenleving. 

Daartoe hebben ze in 2022 besloten om SeaCoop cv-so (www.seacoop.be) op te richten, een nationale coöperatie van coöperaties die het voor elke burger mogelijk maakt om via lidmaatschap van een lokale burgerenergie-coöperatie mede-eigenaar te worden van de toekomstige windturbines in de Noordzee. SeaCoop heeft namelijk de ambitie om deel te nemen aan één of meerdere consortia die in 2025 zullen meedingen naar een concessie in de Prinses Elisabethzone in de Noordzee.

Net zoals bij burgerenergie op land zorgen offshore windturbines in burgerhanden voor prijsstabiliteit en duurzame, lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Om de groots opgezette communicatiecampagne en de daaraan gekoppelde kapitaalsoproep van 2027 voor te bereiden, voert SeaCoop een marktonderzoek uit bij alle deelnemende coöperaties (afgerond), bij hun coöperanten (lopend), bij coöperanten van coöperaties uit andere sectoren – dat zijn jullie leden! – en ten slotte bij het brede publiek.

De lancering van de vragenlijst waaraan jullie coöperanten kunnen deelnemen, is voorzien voor september. Wil je vanuit je eigen coöperatie het marktonderzoek van SeaCoop ondersteunen? Nodig dan in september je leden uit om  hun bijdrage te leveren aan de enquête! Drop nu een berichtje bij REScoop Vlaanderen op communicatie@rescoopv.be en ontvang een paar weken voor de lancering van de enquête een kant-en-klaar pakketje met tekst- en beeldmateriaal dat je kan gebruiken in je communicatiekanalen.

''