Brief Minister Crevits: Relancevoorstellen coöperatieve beweging

6 voorstellen vanuit de coöperatieve beweging voor de relance van de Vlaamse economie

Op 26 juni 2020 ontving minister Crevits een brief waarin 6 relance-voorstellen werden geformuleerd.

We vragen aan de minister om haalbaarheidsonderzoeken voor startende (burger)coöperaties te financieren, om een breed consortium op te zetten dat de Vlaamse coöperatieve platformeconomie ondersteunt en ontwikkelt, om ondernemingen te ondersteunen die een financiële en inhoudelijke participatie van werknemers overwegen te ondersteunen, om wooncoöperaties te stimuleren en te ondersteunen, een level playing field voor coöperatieve ondernemingen en een waarborgstelling door de Vlaamse overheid bij een Solidariteitsfonds opgericht door en voor coöperaties.

De brief is een gezamenlijk initiatief van Coopkracht en Febecoop.

Lees de 6 uitgebreide voorstellen hier (pdf).