Algemene Vergadering Coopkracht, een impressie

Op dinsdag 7 juni 2022 vond de algemene vergadering van Coopkracht plaats in het kantoor van Ecopower/Coopkracht en online. Na het formele gedeelte stelden de aanwezigen zich in kleine groepjes open voor elkaars advies en inzichten.

Tijdens de algemene vergadering werd het jaarverslag 2021 voorgesteld. We lichtten toe dat een heel aantal van onze acties in 2021 kritisch werden doorgelicht door de nieuwe coördinator en herdacht of bijgestuurd werden. De eerste resultaten hiervan zijn reeds in 2022 zichtbaar, zo is het ledenaantal met 10% toegenomen. Ook de betrokkenheid van onze leden en naamsbekendheid is toegenomen.

Vervolgens kwamen enkele speerpunten van 2022 aan bod. De netwerking blijft staat centraal in onze werking. We doen dit onder meer door regelmatig kleine online ontmoetingen tussen leden te hosten maar ook door een grote netwerkdag voor de coöperaties te organiseren. Een online forum opzetten voor uitwisseling tussen onze leden staat op het verlanglijstje en wordt hopelijk dit jaar gelanceerd. Zo gaan we voor verbreding en verdieping van de contacten met en tussen onze leden. De activiteiten van najaar 2022 staat in teken van onze coöperatieve identiteit en de ICA-principes.

Naast de inhoudelijke toelichting van onze werking werd ook de jaarrekening 2021 en begroting 2022 voorgesteld. Deze werden unaniem goedgekeurd. 

Ook de samenstelling van het Bestuursorgaan kwam aan bod. Zo werd Margot Vingerhoedt (Ecopower) die eerder al door het bestuursorgaan gecoöpteerd werd nu ook door de AV benoemd als nieuwe bestuurder. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Relinde Baeten. 
En tot slot namen we afscheid van Bob Docx, één van onze oprichtende bestuurders. Hij heeft niet alleen voor Coopkracht veel betekend, ook de coöperatieve beweging heeft hij steeds erg ondersteund. hij zet zich nog dagelijks in voor een wereld waar de gelijkwaardigheid van mensen centraal staat. Zo eentje uit de duizend waar je steeds vol bewondering naar luistert en die we met spijt in het hart laten gaan.

""