Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen

Steeds meer nieuwe woonvormen kiezen voor de coöperatieve vennootschapsvorm. Vaak omdat ze een geschikte juridische vorm zoeken of omdat ze meer willen doen samen met de buurt dan louter samenhuizen. Tijdens deze inspiratiedag willen we mensen samenbrengen die overwegen om met coöperatieve woonmodellen aan de slag te gaan of reeds hiermee bezig zijn. Het motto van de dag: inspireren, delen en co-creëren.

Tijdens deze inspiratiedag werden enkele goede praktijken van 6 coöperatief georganiseerde woonmodellen voorgesteld: Het Abtshof, Collectief GoedOak Tree Projects, de Okelaar, wooncoop en La Sève. Wil je een coöperatief samenhuizen of wooninitiatief als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels.

De presentaties van deze Inspiratiedag vind je hieronder gebundeld:

Andere nuttige informatie:

 

Coöperatieve woonmodellen - Wat zijn de uitdagingen?

Wonen is een wezenlijke functie in ons leven. Verwachtingen ten aanzien van wonen zijn hoog. Ze hebben betrekking op:

  • enerzijds ‘tastbare dingen’ als betaalbaarheid en goede bouwtechnische kwaliteit
  • anderzijds op het minder tastbare dingen als sfeer, geborgenheid, warmte, thuis komen, …

Om aan beide verwachtingen tegelijk tegemoet te komen, kiezen mensen voor samen huizen. In een omgeving waar wonen relatief duur is, wordt deze groep groter. De stap naar ‘coöperatief wonen’ en coöperatief beheren van wonen, is dan vlug gezet, zeker nu de  laatste jaren een ‘revival’ beleven van de coöperatieve beweging. Coöperatief samen wonen spreekt tot de verbeelding. En terecht, voorbeelden te over in de buurlanden als Zwitserlang, Denemarken, …

In België bestaat er geen wettelijk geregeld model voor coöperatief wonen. En dat heeft consequenties. Het is wenselijk en nodig om je te bezinnen eer je begint.

Insteek van de Inspiratiedag

In de studie van Hogeschool Gent, onder leiding van Philippe Thion en in samenwerking met Febecoop en Samenhuizen van 2016 werd het thema juridische vorm grondig uitgewerkt. Tijdens de Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen gingen we een stap verder.

Enerzijds werden we zes coöperatieve wooninitiatieven in Vlaanderen (en Wallonië) voorgesteld en welke keuzes ze maakten rond juridische vorm, waarden, principes, producten/diensten. Anderzijds verdiepten we drie juridisch-fiscale thema’s verbonden aan het werken met coöperaties voor wonen.

 

Zes coöperatieve woonmodellen

Het Abtshof cvba

Het Abtshof is een grote vierkantshoeve uit de 17de eeuw in Borlo. Het pand is nu eigendom van cvba Het Abtshof. Het idee is om er een ecologische woongemeenschap voor een 10-tal units van te maken. Achter de hoeve ligt een stuk landbouwgrond van 1,4ha die zal gebruikt worden om er groenten en fruit voor eigen gebruik op te kweken.

Collectief Goed cvba-so

Collectief Goed is een project dat niet voor één gat te vangen is. Het is opbouwwerk, maar ook sociaal ondernemerschap. Het omvat sociale economie, maar functioneert als een coöperatie. Sociale organisaties sturen het project aan, maar de bewoners denken het project mee uit en staan evenzeer mee aan het roer. Collectief Goed draait om het realiseren van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor grote gezinnen met lage inkomens, maar ook om participatie en versterking van de bewoners. Lees hier de uitgebreide getuigenis.

Oak Tree Projects cvba

...

Oak Tree Projects is een bijzondere coöperatie, voor een bijzondere doelgroep. Deze jonge sociale onderneming bouwt mee aan een betaalbare en inclusieve samenleving. Samen met de ouders, de sympathisanten en de bewoners bouwen zij meerdere Oak Tree huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf volwassenen met een ondersteuningsvraag begeleid zelfstandig kunnen wonen. Een inclusiehuis in een cohousing verzekert de kans op interactie met de buren, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk.  Lees hier de uitgebreide getuigenis.

De Okelaar cvba-so

De Okelaar is een cohousing voor/met 23 gezinnen, mensen van alle leeftijden, van verscheiden sociaal-economische status, een zo kleurig mogelijke verscheidenheid die een afspiegeling is van de samenleving. Dus ook voor mensen met beperkte draagkracht die wat ondersteuning kunnen gebruiken. We hebben koop- en (sociale) huurwoningen. Daarnaast hebben we een groot paviljoen (= de ruimte voor gemeenschappelijk gebruik) dat we uitbaten als een gemeenschapscentrum voor de (ruimere) buurt. Met een eet-/feestruimte, professionele keuken, bio-/fairtrade winkeltje, polyvalente ruimte, thuiskantoor, gastenkamers, atelier… Lees hier de uitgebreide getuigenis

Wooncoop cvba

Wooncoop is een wooncoöperatie die een nieuwe manier van wonen voorstelt. De coöperatie verhuurt woningen, en alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Zo huurt elke wooncoop-bewoner als het ware bij zichzelf en verandert de band tussen huurder en eigenaar. Bij wooncoop huur je een eigen woonruimte en deel je gemeenschappelijke ruimte. Als je dat wil kan je bij ons levenslang wonen. We werken sociaal, duurzaam en kostendelend. We beheren en onderhouden je woning met bijzondere zorg voor kwalitatief en duurzaam wonen. Transparantie en inspraak staan voorop, net als een duurzame en sociale kijk op wonen. Lees hier de uitgebreide getuigenis.

La Sève scrl

Sinds 2004 werd de hoeve Henrichêne in Ohey, nabij Namen, ingericht als woongemeenschap. Er wonen momenteel 6 families. Als juridische structuur kozen ze voor de coöperatie (La Sève cvba/scrl). Het werd een ecologische verbouwing volgens de insteek van de bewoners. De commonhouse wordt verhuurd aan lokale organisaties en is een depot voor groentepakketten. Sinds 2004 werd de hoeve Henrichêne ingericht als woongemeenschap. Er wonen momenteel 6 families. Als juridische structuur kozen ze voor de coöperatie. Het werd een ecologische verbouwing volgens de insteek van de bewoners. De commonhouse wordt verhuurd aan lokale organisaties en is een depot voor groentepakketten.

 

Sfeerfoto's