Welke plek krijgen jongeren in je coöperatie?

Welke rol kunnen jongeren opnemen in jouw coöperatie? Moet je wel investeren in jongeren? Via welke weg kan je jongeren bereiken? Dit en andere vragen komen aan bod in ons onderzoek 'Jongeren in coöperatie'.

Hoe jonger mensen in contact komen met coöperaties, hoe groter de kans dat zij dit op een of andere manier meenemen in hun keuzes als consument, werknemer of ondernemer. Toch weten we op dit moment nog te weinig hoe gesteld is met de jongerenvertegenwoordiging in onze coöperaties, op welke manier ze bereikt kunnen worden en welke prioriteiten en visies er zijn omtrent deze doelgroep. Coopkracht gaat met de resultaten van het onderzoek aan de slag om gerichte acties te ontwikkelen op maat van de coöperaties. 

We bakenen de doelgroep jongeren af van 16 tot 30 jaar. Dit is een hele brede doelgroep maar dat geeft ons de kans om de verschillende rollen die een jongeren zou kunnen opnemen te bespreken.
Het maakt niet uit of je veel of weinig ervaring hebt met deze doelgroep. In beide gevallen zijn je antwoorden enorm waardevol en ze maken wel degelijk een verschil. Bedankt om 15 minuten van je tijd vrij te maken en deze vragenlijst vóór 11 januari 2022 in te vullen. 

Start de vragenlijst

Deze vragenlijst past in een breder project rond jongeren in coöperaties dat we realiseren met de steun van Cera. De resultaten worden voorgesteld op een Coopkracht-bijeenkomst voorjaar 2022 en gepubliceerd op de Coopkracht-website. 

Meer informatie over dit onderzoek? Mail naar orphee.marien@coopkracht.org.

""