Seacoop, Burgerwind op zee

Dat burgercoöperaties voor hernieuwbare energie een belangrijke rol spelen in de transitie naar een co²-neutrale maatschappij bewijzen ze al in de verschillende regio's van het land. Ze zorgen er niet alleen mee voor dat de klimaatdoelstellingen bereikt kunnen worden, ze staan ook voor een energiemarkt die lokaal verankerd is, democratisch beheerd wordt en een eerlijk en stabiel prijsbeleid voert.

Met Seacoop, Wind op zee is een nieuwe fase ingeluid om deze transitie te versnellen en een de energieproductie in burgerhanden sterk op te schalen. Een initiatief dan ook de coöperatieve beweging in stroomversnelling kan brengen.

Wat is het?

Seacoop en een nieuwe Belgische coöperatie voor windturbines in de Noordzee opgericht door 33 burgercoöperaties voor hernieuwbare energie in Vlaanderen en Wallonië. De doelstellingen van de coöperatie: een belang van 20% nemen in de offshore windmolenparken en de daar geproduceerde elektriciteit via de coöperatieve leveranciers COCITER en Ecopower naar de Belgische huishoudens en KMO’s brengen. Dit mechanisme voor kortetermijnvoorziening door en voor burgers moet zorgen voor een duurzame verankering van hernieuwbare energie in Belgische handen en voor prijsstabiliteit in het belang van iedereen.

Wat zijn de ambities en next steps?

De Federale regering wil de capaciteit van de offshore-windmolenparken verhogen zodat de totale offshore-windcapaciteit in België tegen 2030 dan 5,8 GW bedragen, bijna een verdrievoudiging van de huidige offshore-capaciteit. Een belangrijke voorwaarde is dat een er in deze bijkomende capaciteit een aandeel burgerparticipatie is opgenomen.

Seacoop wil dit aandeel vertegenwoordigen en participeren in de offshore-windinstallaties in de Prinses Elisabeth-zone. De ambities van de deelnemende burgerenergiecoöperaties in dit project zijn groot. Ze wensen hun energieproductie op te drijven van 225 GWh vandaag naar 800 GWh. Hiervoor moeten ze maar liefst 445 miljoen euro ophalen en het aantal coöperanten bijna verviervoudigen. Een grote en breed gedragen promotiecampagne moet er voor zorgen dat de het doel behaald wordt.

Dit initiatief zal niet alleen de burgerenergie maar de gehele coöperatieve beweging in stroomversnelling brengen!

Meer lezen?  https://seacoop.be/nl/ontvangst/

""