Coopkracht - Webinar 'Algemene vergadering: do's en don'ts'

Binnenkort staat ze weer overal op de agenda: de algemene vergadering. De vaste jaarlijkse afspraak om de jaarrekening van jouw coöperatie  aan de vennoten te presenteren, te laten goedkeuren en hen kwijting voor het bestuursorgaan te vragen. 
Hoe organiseer je jouw algemene vergadering helemaal volgens de geldende wettelijke regels? Moet je als bestuurder alle vragen van jouw vennoten beantwoorden? Wat is de juridische draagwijdte van "de kwijting" met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders? 
Tijdens dit webinar verheldert Peter Bosmans van Febecoop de wettelijke verplichtingen en geeft je een leidraad en duidelijke do’s en don’ts. Na dit webinar ben je prima in staat om je algemene vergadering correct en praktisch te organiseren.

Praktische informatie  

  • Dinsdag 18 januari 2022 van 12.30 tot 13.30 uur  
  • Zoommeeting, opname achteraf te herbekijken 
  • Prijs: gratis voor leden, € 35 voor niet-leden 

Inschrijven 

  • Vul onderstaand inschrijvingsformulier in 
  • Ben je geen lid van Coopkracht? Schrijf 35 euro over op rekeningnummer BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw met als mededeling: je volledige naam + Webinar algemene vergadering.  

Dit webinar komt tot stand in samenwerking met Febecoop vzw.

Datum
Locatie
Inschrijvingsformulier
Naam & voornaam
Lid van Coopkracht
Facturatiegegevens: