Terugblik, maar vooral: vooruitkijken

Beleidsbeïnvloeding op de Coopkrachtradar

Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat enkele van onze leden de covid 19-crisis als coöperatie niet overleefd hebben. Corona heeft wel degelijk ook een economische impact. Als we er weet van hebben, zijn we in nauw contact om ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Met dank aan Coopfabrik die dit deels op zich neemt.

Tegelijk kunnen we met hoop vooruitkijken naar 2021.

Ook voor Coopkracht was 2020 een moeilijk jaar. We willen op de eerste plaats een netwerkorganisatie zijn. Als netwerken dan onmogelijk is, valt een deel van je werking in het water. We probeerden dit op te vangen met een extra reeks van webinars, maar dat is toch niet hetzelfde. We misten de gezellige babbels voor en na met elkaar; zij zorgen immers voor de verbondenheid die solidariteit kweekt.

Nochtans waren onze ambities weer torenhoog en onze activiteitenagenda weer meer dan gevuld, al kon niet alles doorgaan. Met onze beperkte middelen konden we onze coördinator slechts halftijds aanwerven. Te weinig voor het vele werk dat op de tafel lag.

We trachten immers ook - niet altijd zichtbaar maar wel tijdrovend - waar mogelijk en nodig aan beleidsbeïnvloeding te doen. En uiteraard doen we dat graag samen met onze leden en met de gekende dienstverleners waar we vlekkeloos mee samenwerken.

Zo hebben we al jarenlang zitting in enkele organen van de Nationale Raad voor Coöperaties.

Tijdens de eerste covid 19-golf namen we onmiddellijk contact op met de voorzitter van het opgerichte Economisch Relancecomité. Dat had enig succes want enige tijd later presenteerde de SERV haar nota “krijtlijnen voor een relance van de Vlaamse Economie”, waarin expliciet verwezen wordt naar de coöperatieve vorm van bedrijfsvoering.

Een neen heb je, een ja kan je krijgen dus trokken we onze stoute schoenen aan en vroegen, naar aanleiding van dit rapport een onderhoud met het kabinet van minister Crevits, bevoegd voor onder meer sociale economie. Sindsdien zijn er al enkele overlegmomenten geweest – en niet zonder succes. Het net ingevoerde decreet rond het vriendenaandeel kreeg op het allerlaatste moment een tekstuele wijziging, zodat deze maatregel ook kan gelden voor de coöperaties. En het kabinet staat open voor toekomstige voorstellen.

Maar we merken bij deze overlegmomenten dat we maar zo sterk staan als onze achterban groot is. We willen de spreekbuis worden van alle waardegedreven coöperaties. Daarom moeten we ambitieus zijn.

In februari start onze nieuwe coördinator, die we aanwerven voor een vier vijfde tewerkstelling. Dit is nodig om onze ambities te blijven waarmaken. Nu moeten we alleen nog extra leden aantrekken zodat we deze tewerkstelling ook kunnen financieren. We trachten de komende periode elk van onze leden te contacteren om te horen wat Coopkracht voor hen zou kunnen doen.

Op die manier vallen hopelijk de puzzelstukjes in elkaar. Een beter aanbod afgestemd op jullie behoeftes, kan leiden tot meer leden, wat dan weer kan leiden tot meer invloed bij de beleidsmakers. Tegelijk financiert het onze noodzakelijke personeelsuitbreiding.

Op naar een beter 2021!