2025 wordt Internationaal jaar van de Coöperaties

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam in november 2023 een nieuwe resolutie aan, waarin wordt opgeroepen om 2025 uit te roepen tot Internationaal Jaar van de Coöperaties!

De tekst moedigt alle lidstaten aan om het Internationale Jaar van de Coöperaties te benutten als een manier om coöperaties te promoten. Bovendien laat het ook toe om hun bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDg's) en aan de algehele sociale en economische ontwikkeling in de kijker te zetten. 

Het initiatief komt na het succes van het eerste Internationale Jaar van de Coöperaties in 2012, dat in hoge mate heeft bijgedragen aan de bewustwording van de belangrijke rol van coöperaties bij duurzame ontwikkeling.

De resolutie benadrukt verder dat coöperaties als duurzame en succesvolle ondernemingen bijdragen aan:

  • het creëren van faire werkgelegenheid,
  • bestrijding van armoede en honger,
  • onderwijs,
  • sociale bescherming en gezondheidszorg,
  • financiële inclusie en
  • het creëren van betaalbare huisvestingsmogelijkheden in verschillende economische sectoren in stedelijke en plattelandsgebieden.

De tekst beveelt ook aan de diverse overheden om coöperaties te ondersteunen op gebied van aangepaste regelgeving, toegang tot kapitaal, autonomie, concurrentievermogen en eerlijke belastingheffing.

2025 jaar van de coöperaties