Coopkracht

Hoe maken we coöperaties meer zichtbaar bij jongeren? Welke plek krijgen jongeren in je coöperatie? Welke acties en stappen kunnen we samen nemen?

Coopkracht timmert al verschillende jaren aan de weg om de brug te leggen tussen jongeren en coöperaties. Want hoe jonger mensen in contact komen met coöperaties, hoe groter de kans dat zij dit op een of andere manier meenemen in hun keuzes als consument, werknemer of ondernemer.

Datum