Programma Dag van de Coöperatie 2022

Vanaf 13u30 kan je terecht in onze lounge. Om 14u00 stipt start het programma en kan je in verschillende zalen terecht voor workshops, lezingen, praktijktafels en netwerking. Het avondprogramma bestaat uit een panelgesprek met verschillende sprekers. Het gedetailleerde tijdsschema ontvang je de dag zelf. Je hoeft je voorkeur niet vooraf door te geven, dat doe je de dag zelf bij registratie.

Om 19u00 genieten we samen van een walking dinner en smeden we samenwerkingen voor de toekomst in het praatcafé (tot 21u00). 

Hieronder vind je alvast een overzicht van de verschillende sessies: 

Keynote 'Collectieve kracht versus individuele macht? Samenwerken onder coöperaties zonder zorgen'

14u00 zaal Ned Kahn

De coöperatieve beweging is aan een snelle opmars bezig, en in toenemende mate zien we ook netwerken van burgercollectieven ontstaan, die op een ‘polycentrische wijze’ zorgen voor versterking van deze groei, betere kennisdeling en grotere zichtbaarheid van vaak kleine, lokaal-georiënteerde organisaties. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook competitie tussen coöperatieve initiatieven. Zijn er manieren om dat te vermijden? 

Prof. Tine De Moor is hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Als wetenschapper staat ze bij voorkeur midden in de maatschappij en gaat ze de dialoog aan met burgers, overheden en ondernemingen. Haar onderzoek richt zich onder meer op burgercollectieven, zie daarvoor ook CollectieveKracht.eu en www.collective-action.info.

""

Lezing ‘Ontdek de kracht van Sociocratie 3.0’ 

15u00 zaal Ned Kahn

Sociocratie 3.0 of S3 helpt om een lerende, wendbare organisatie te worden, onderlinge gelijkwaardigheid te organiseren, inspraak te regelen en invloed te verdelen. Ontdek hoe je de principes en praktijken van Sociocratie 3.0 kun toepassen in jouw organisatie of project.

Het S3 menu bevat processen voor werkverdeling, rolselectie, afvaardiging, evaluatie, het cocreëren van voorstellen en nemen van gedragen beslissingen. Ze zijn helder en transparant, en inzetbaar op basis van de behoeften.

Als transformatiecoach inspireert en begeleidt Dette Van Zeeland organisaties en gemeenschappen om op een bewustere en effectievere manier samen te werken, vanuit gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ze helpt organisaties de collectieve wijsheid aan te boren, een cultuur van vertrouwen te omarmen en een structuur te scheppen die helderheid biedt en zelfsturing uitnodigt.

""

Workshop ‘Vitale Coalities’ 

15u00 zaal Anneke Eussen

We leven in een tijdperk waarin veel complexe uitdagingen op ons bord liggen, gaande van het klimaatvraagstuk over de burn-out-maatschappij tot circulaire economie. Zelfs met veel expertise kan je die uitdagingen niet alleen oplossen. Vitale coalities tussen verschillende stakeholders kunnen een antwoord zijn. Eenvoudig is het niet maar je geraakt er wel verder mee. Lies neemt je mee in het thema vitale coalities vanuit de dagelijkse realiteit.  

Lies Lambert is vennoot en doorbraakarchitect bij Tweeperenboom, een coöperatie die doorbraken creëert in complexe maatschappelijke uitdagingen. Ze heeft ervaring in en met verschillende vitale coalities. Bij Tweeperenboom ontwierp en begeleidt ze het leertraject Vitale Coalities. 

""

Samenwerken in de praktijk, hoe doen coöperaties dat?

15u00 zaal Panamarenko

Commons Lab vzw nodigt drie uiteenlopende coöperaties uit; buurtwinkel Rico uit Deurne, communicatiebureau Josworld uit Brussel en de recent coöperatief geworden voetbalclub K. Lyra-Lierse (te bevestigen). Aan drie praktijktafels buigen de deelnemers zich over concrete topics waar de coöperaties mee te maken krijgen in hun zoektocht naar interne en externe samenwerking. De praktijktafels vormen onder begeleiding van Koen Wynants en sympathisanten van Commons Lab een plek voor open dialoog en uitwisseling rond het centrale thema van de Dag van de Coöperatie.

Koen Wynants werkt sinds 2021 als programmacoördinator bij de nog jonge socio-culturele organisatie Commons Lab. De missie? Een warm, fair, duurzaam en democratisch Vlaanderen waarin de gemeenschap centraal staat. De focus ligt op het initiëren, ondersteunen en inspireren van commons-gerichte burgercollectieven en -coöperaties. Commons Lab beschouwt deze initiatieven immers als de nieuwe wegwijzers voor een gezonde economie en een inclusieve maatschappij in de 21ste eeuw.

""

Samenwerking per coöperatiemodel

16u20 zaal Ned Kahn

Coöperatief ondernemen is quasi per definitie samenwerken. En toch krijgen beide begrippen, zowel samenwerken als coöperatieve onderneming, een andere betekenis in diverse coöperaties.
Waarom en hoe werk je samen in een burger-, consumenten-, een werkers-,  een ondernemingen- dan wel multistakeholdercoöperatie?

Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, gaat er tijdens deze sessie op in. En Tijs Boelens, founder en bestuurder van De Groentelaar, een werkerscoöperatie van bioboeren met ambitie om een multistakeholdercoöperatie te worden en ook founder van Lokaal Halle, een winkel en multistakeholdercoöperatie, deelt zijn dagelijkse ervaringen en leerpunten met samenwerken in een coöperatie.

""


Workshop ‘Hoe ethiek je samenwerking vormgeeft’  

16u20 zaal Anneke Eussen

Waarom spring je verder met moreel mondige medewerkers? Hoe zorg je dat elke collega nog overtuigder voor zijn of haar rechtvaardigheidsgevoel gaat, en dat tegelijk de onderlinge samenwerking en de betrokkenheid toch verbeteren?  

Ethiek is niet de spanning van het opgeheven vingertje, maar integendeel de weg naar een bevrijdende, ontspannende en tegelijk gedurfde cultuur. 

Koen De Vidts wil met Zinnings mensen inzicht geven in hun rechtvaardigheidsgevoel. En in dat van anderen. Zodat iedereen wat milder aankijkt tegen het eigen geworstel met delicate morele kwesties. En dat van anderen. Zodat je weet hoe je morele dilemma’s aanpakt en hoe moreel beraad gesneden koek wordt. 

""

Workshop ‘Sociocratie 3.0 in de praktijk’

16u20 zaal Panamarenko

Het Sociocratie 3.0 menu bevat zelfsturende processen voor werkverdeling, rolselectie, afvaardiging, evaluatie, het cocreëren van voorstellen en nemen van gedragen beslissingen. Ontdek in deze interactieve sessie hoe Sociocratie 3.0 in de praktijk werkt.

S3 bevat concrete handvaten om een heldere organisatiestructuur met afgebakende beslissingsbevoegdheden en rolduidelijkheid te creëren en feedbacksystemen op te zetten die de afvaardiging, doorstroming en afstemming tussen de verschillende domeinen voorzien.  

We overlopen de stappen die nodig zijn om een sociocratische, zelfsturende organisatie te worden, we leren van voorbeelden en ervaren het proces van consent besluitvorming! 

Als transformatiecoach inspireert en begeleidt Dette Van Zeeland organisaties en gemeenschappen om op een bewustere en effectievere manier samen te werken, vanuit gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ze helpt organisaties de collectieve wijsheid aan te boren, een cultuur van vertrouwen te omarmen en een structuur te scheppen die helderheid biedt en zelfsturing uitnodigt.

""

‘Voor wie willen we zorgen?’

17u40 zaal Ned Kahn

In het laatste deel van ons programma komen we weer allemaal samen. In een korte keynote leidt Dirk Holemans van denktank Oikos ons in in het ecofilosofie en geeft hij invulling aan het concept zorg als fundament voor samenwerking en transformatie. Samen met twee cases uit de coöperatieve wereld in Vlaanderen concretiseren we vervolgens dat concept. Tenslotte verkennen we via interactie met de deelnemers hoe we hiermee aan de slag kunnen in onze eigen coöperatie. 

Deze afsluiter biedt een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we de samenwerking tussen coöperaties én met andere transitie groepen, zo vormgeven dat ook onze samenleving en de wereld er beter van worden?’, verbindt alle deelnemers in een inspirerende reflectie, geeft goesting om in actie te komen.

""

Netwerkruimte: Smeed plannen voor samenwerking en versterk je netwerk

Doorlopend in de XYZ Lounge (tot 18u)

In de namiddag kan je doorlopend terecht in onze lounge om bij een koffie met elkaar in gesprek te gaan. Wie weet leg je hier wel de basis voor een langdurige samenwerking. Onze cameraman staat klaar om het moment vast te leggen.

Deze coöperaties en organisaties zijn er zeker al bij:

Coopfabrik cv, Cera cv, Commonslab vzw, Febecoop vzw, Smart cvso, Tweeperenboom cv, Ecopower cv, NewB cv, Rico cv, Josworld cv.

Jij toch ook?!