Lekker GEC

""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvso

Lees ook

""

"Passieve consumenten worden in een coöperatie actieve burgers die samen met boeren werk maken van een betere toegang tot grond. Zo betrekken we onze vennoten in een beweging die staat voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel. Dat is voor ons de grote meerwaarde van coöperatief ondernemen.”

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvso

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera
""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels