Aanbod van coöperatieve vennootschappen op de Belgische elektriciteitsmarkt

Datum publicatie
25 oktober, 2018

Studie van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elekriciteit en het Gas), 25 oktober 2018.

Deze studie biedt een inzicht in de structuren, marktaandelen, voorwaarden en de kost voor elektriciteit van de coöperatieve vennootschappen die elektriciteit aanbieden op de Belgische markt. De studie werd opgemaakt op basis van de beschikbare financiële gegevens neergelegd bij de Nationale Bank van België tot 30.09.2018; het betreft voornamelijk gegevens tot 31.12.2017. Andere informatie werd geput uit publiek beschikbare informatie (zoals jaarverslagen, prospectussenen tariefkaarten). Daarnaast werden gegevens van de toegangspunten per leverancier en per distributienetbeheerder (DNB) gebruikt.