Debat 22 april: het ondernemerschap van morgen

In 2024 openen de stemhokjes op alle niveaus: een uitgelezen kans om de gedeelde onderneming en ondernemingsdiversiteit op de agenda te zetten. Coopkracht en Smart verenigen daarom de krachten en zetten hun schouders onder een politiek debat rond de toekomst van ondernemerschap.

Afgevaardigden uit het brede politieke spectrum kruisen die avond de degens onder leiding van moderator Hannelore Simoens (VTM). We bespreken een aantal maatschappelijke uitdagingen en hoe ondernemers daarvoor oplossingen aanreiken. Want de ondernemer van morgen wil vandaag al duurzaam ondernemen combineren met een maatschappelijke impact. En dat schept kansen voor zowel de ondernemer, het beleid als de maatschappij in zijn geheel.
Welke ondernemingsvorm leent zich daar het best toe? Over welke (extra) vaardigheden moeten ondernemers van de toekomst beschikken? Hoe behoeden we onze ondernemers voor stress en burn-out? En welke rol speelt collectief ondernemerschap in de transitie naar een rechtvaardige economie op mensenmaat?
 
Kom op 22 april om 18u30 naar Watt the Firms in Gent om ook jouw stem te laten horen! Nadien is er tijdens de receptie nog de mogelijkheid om met elkaar verder in gesprek te gaan.

Het debat is vrij toegankelijk, wel vragen we je om op voorhand in te schrijven via deze pagina.

Coopkracht is de netwerkvereniging voor coöperaties in Vlaanderen, Smart is een gedeelde onderneming met meer dan 38.000 vennoten. Samen organiseren we een debat om toekomstproof ondernemen op de kaart te zetten bij de volgende verkiezingen, en ver daarna.

Debat 22 april