Lid worden

Waarom lid worden van Coopkracht?

Met jouw lidmaatschap help je het Coopkracht-netwerk in het realiseren van haar ambitieuze doelstellingen, draag je de internationale coöperatieve waarden mee uit én versterk je de waardegedreven economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 

Wie mag lid worden?

Coopkracht verwelkomt alle ondernemingen in Vlaanderen – al dan niet met het statuut van de cv – die er actief werk van willen maken om de ICA-principes sterker in hun bedrijfsvoering te verankeren. De zeven coöperatieve principes zoals die werden opgesteld door de Internationale Coöperatieve Alliantie zijn te vinden op www.ica.coop en in de brochure van Coopkracht over de coöperatieve principes en het ICA-kompas.

Ledenvoordelen 

De algemene voordelen van het Coopkracht-lidmaatschap vatten we hieronder samen: 

 • Je vormt samen met 90 leden een sterk netwerk, ontmoet gelijkgestemden op bv. tijdens de Dag van de Coöperatie, bij een CoopBorrel of op een inspiratiedag en er kan kennis en ervaringen uitgewisseld worden. 
 • Je kan je activiteiten en good practices via onze nieuwsbrief en portaalsite bekend maken. 
 • Je geniet van de online en offline workshops en vormingen, gratis of tegen een verlaagd ledentarief. 
 • Je krijgt ondersteuning in de zoektocht naar relevante experten of partners uit de coöperatieve beweging om nieuwe samenwerkingen op te starten. 
 • Je hebt recht op een gratis gesprek met een Coopkracht-mentor, ook indien je geen starter meer bent. 
 • Je krijgt toegang tot de exclusieve dienstverlening van Coopfabrik en het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR).
 • Je krijgt ondersteuning met positieve beeldvorming (bv. als lid in de kijker in de Coopkracht-nieuwsbrief, sociale media en op www.cooperatiefvlaanderen.be). 
 • We behartigen je belangen in onder meer de Nationale Raad voor de Coöperatie en bij de verschillende overheden en formuleren beleidsvoorstellen ten gunste van ICA-gedreven coöperaties.  
 • We promoten onze leden en coöperatieve waarden naar onderwijs, pers en institutionele relaties in Vlaanderen.  
 • Als lid heb je een gelijke stem binnen de algemene vergadering van Coopkracht en bepaal jij mee onze gezamenlijke missie, doelstelling en waarden.  

Hoe lid worden?

Procedure

 • Stuur je vraag om lid te worden samen met je oprichtingsstatuten naar info@coopkracht.org.
 • Geef aan dat je er actief werk van wilt maken om de ICA-principes te versterken. Het invullen van het ICA-kompas is hiervoor een goed instrument. Nadien kun je het verslag naar ons sturen.
 • Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt beslist over de toetreding. Als dat gewenst is, volgt er een gesprek.
 • Na goedkeuring word je uitgenodigd om het lidgeld te betalen.
 • Je aanvraag wordt gedeeld met de leden van Coopkracht. We willen immers een netwerk opbouwen waar bestaande en nieuwe leden elkaar versterken.

Lidgeld

 • Het standaardtarief is 250 euro.
 • Grotere bedrijven (met meer dan 50 werknemers en/of een balanstotaal van meer dan 5 miljoen euro) vragen we om ons te steunen door 1.000 euro lidgeld te storten.
 • Vrijwillige bijdrage: Leden die willen helpen ons verhaal mee mogelijk te maken en meer kunnen/willen betalen, nodigen we van harte uit een aanvullende vrijwillige bijdrage te doen.
 • Steunend lidmaatschap/sympathisanten: 50 euro. Sympathiserende particulieren of organisaties die niet in aanmerking komen voor lidmaatschap maar toch graag van de toegang tot ons netwerk willen genieten zijn ook welkom. Als steunend lid geniet je echter niet van de ledenvoordelen noch van het stemrecht.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw.
Voor meer informatie neem je contact op via info@coopkracht.org.