Lid worden

Waarom lid worden van Coopkracht?

Door kennis uit te wisselen en samen te werken met andere coöperatieve ondernemers, kan je je eigen onderneming verder uitbouwen, ben je veerkrachtiger en draag je bij aan een duurzame economie. Dankzij jouw lidmaatschap kan Coopkracht ontmoetingen en kennisdeling opzetten en werken aan de zichtbaarheid van coöperatief ondernemerschap. Jouw bijdrage geeft een stevige boost aan de coöperatieve beweging die zo essentieel is voor de economie van vandaag én morgen.

Wie mag lid worden?

Coopkracht verwelkomt alle ondernemingen in Vlaanderen – al dan niet met het statuut van cv – die er actief werk van willen maken om de ICA-principes sterker in hun bedrijfsvoering te verankeren. 

Ledenvoordelen 

Je lidmaatschap geeft je toegang tot een uniek en uitgebreid netwerk van coöperatief ondernemers met een warm hart, inspirerende activiteiten, een onuitputtelijke bron aan kennis en tal van voordelen. 

  • Je kan deelnemen aan alle activiteiten, workshops en vormingen. Gratis of tegen een verlaagd ledentarief. 
  • Je krijgt een stevige korting op de dienstverlening van Coopfabrik.
  • Je kan je activiteiten en good practices via onze nieuwsbrief en portaalsite bekend maken. 
  • Je krijgt ondersteuning in de zoektocht naar relevante experten of partners uit de coöperatieve beweging om nieuwe samenwerkingen op te starten. 
  • We promoten onze leden en coöperatieve waarden naar onderwijs, pers en institutionele relaties in Vlaanderen.  
  • Als lid heb je een gelijke stem binnen de algemene vergadering van Coopkracht en bepaal jij mee onze gezamenlijke missie, doelstelling en waarden.    

Hoe lid worden?

Procedure

Wil je lid worden van Coopkracht?

  • Stuur je gemotiveerde aanvraag naar info@coopkracht.be .
  • Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt beslist over de toetreding.
  • Na goedkeuring volgt er een kennismakingsgesprek en word je uitgenodigd om het lidgeld te betalen.
  • Je aanvraag wordt gedeeld met de leden van Coopkracht. We willen immers een netwerk opbouwen waar bestaande en nieuwe leden elkaar versterken.  

Lidgeld

Het standaard lidmaatschap bedraagt 250 euro. Grotere bedrijven of organisaties vragen we om ons te steunen door 1000 euro te betalen. Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw. Bestaande leden krijgen automatisch een factuur toegezonden voor hernieuwing van hun lidmaatschap. 

Het lidmaatschap loopt telkens per kalenderjaar. 

Meer dan 100 coöperaties gingen je alvast voor. Volg hun voorbeeld en sluit je vandaag nog aan.