Info & onderzoek

Titel Auteur Publicatie
Burgercollectieven opgericht in 2015 en 2016 van naderbij bekeken

Dit onderzoek naar de burgercollectieven, dat Oikos Denktank uitvoerde met steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van haar Observatorium van Verenigingen en Stichtingen, bekeek welke plaats burgercollectieven innemen ten opzichte van andere maatschappelijke spelers? Dagen zij gevestigde structuren uit? Zetten zij expliciet in op duurzaamheidsthema’s? En wie zijn hun trekkers? En welke relatie hebben ze met de overheid? De resultaten van dit onderzoek vormen tijdens het New Commons Forum het vertrekpunt voor interactieve rondetafels waarbij Oikos commoners uitnodigt om hun ervaringen en best-practices te delen.

Is de coöperatieve vennootschapsvorm geschikt voor mij?
2012 - International Year of Cooperatives
DeWereldMorgen en Radio 1 pakken uit met coöperatief verhaal
Choose a Coop
Video's en artikels over betrokkenheid medewerkers bij (werknemers)coöperaties in UK, Frankrijk en Canada Co-operative News