Getuigenissen

Hier bundelen we getuigenissen onder andere van Coopkracht-leden, van organisaties en bedrijven die coöperatief leven of werken, maar ook van mensen zoals jij en ik.

 • ""

  “We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

  Alexander Claeys, Het Hinkelspel cv
 • Laat je overtuigen door de getuigenissen van deze 5 coöperatieve ondernemers die afgelopen jaar voor de klas hebben gestaan!

  Coopkracht
 • "De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

  Sara Vander Auwera
 • "Ondernemerschap verbinden met maatschappelijke impact."

  An Baert
 • ""

  "Tijd en ruimte voor experimenten"

  Evi Swinnen
 • ""

  "We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

  Laura Bracke, Lekker GEC cvso
 • ""

  Door een innovatief economisch model in coöperatie voorop te stellen, willen we de maatschappelijke tendens omkeren en aantonen dat een ander ondernemingsmodel mogelijk is. Bij Neibo werken we mee aan de creatie van een eerlijkere economie waarbij deze ten dienste staat van de burgers.

  Christophe Marquez, Neibo cv
 • ""

  "Ons coöperatief systeem is succesvol"

  Michiel Lovenich, Thuisverpleging Meerdael cv
 • ""

  "Het sociaal oogmerk van de coöperatie was voor ons heel belangrijk"

  Stefan Tanghe, Art Shelter cvba-so