Horizon 2050-lezing - Onze economie en arbeidsmarkt in 2050

Onze economie en arbeidsmarkt in 2050 - Iedereen freelancer? In een coöperatie?

Hoe veranderen de economie en specifiek de arbeidsmarkt tegen 2050? Wordt iedereen freelancer? Via deeleconomie en -platformen? Of nemen digitalisering, AI en robotisering alles over? Hoe belangrijk is coöperatief ondernemen voor onze economie en maatschappij? Zal dat in het licht van bovenstaande evoluties veranderen tegen 2050? En wat is daarbij de rol van de academische wereld? Waarom zetten Cera, Boerenbond en de KU Leuven samen in op een Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen?

Op al deze vragen zal gastspreker Luc Sels tijdens deze lezing ingaan. Professor Dr. Luc Sels is rector van de KU Leuven. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Onderzoeksgroep Work and Organisation Studies, van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, het Onderzoekscentrum voor Arbeidsmarktmonitoring. En vooral, Luc Sels is ook promotor van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen binnen de KU Leuven in een partnerschap met Cera en Boerenbond.

In het kader van de 'Visie 2050'-strategie van de Vlaamse Regering kregen het Steunpunt Werk en HIVA, onder leiding van Professor Dr. Luc Sels, de opdracht toekomstverkenningen uit te werken over de arbeidsmarkt in 2050. Hoe zou die arbeidsmarkt functioneren in 2050? Luc Sels werkte mee aan dit rapport en zal dan ook vertrekken vanuit dit onderzoek.

Lees meer: https://horizon2050-be4.webnode.nl/

Datum
Begin
11:00
Einde
13:00
Locatie

KBC-Brussel
Havenlaan 2
1080 Brussel