Algemene vergadering Coopkracht - 2 juni 2023

Contact
Programma
  • 14.00-16.00 uur: inhoudelijke sessie ‘Vitale coalities met Tweeperenboom & samenwerking als SDG’ 
  • 16.00-16.30 uur: algemene vergadering & buitengewone algemene vergadering
  • 18.00-18.45 uur: brouwerijbezoek Adept
  • 18.45-20.00 uur: eten en informeel samenzijn
Aanwezigheid
Volmacht

Vergeet niet het volmachtformulier hier te downloaden, in te vullen en terug te bezorgen via info@coopkracht.org.

Opties