Webinar 'Balans- en liquiditeitstest in de praktijk'

Onder het nieuwe WVV werd het kapitaalbegrip vervangen door het concept ‘verantwoordelijkheid’. Dit wordt geconcretiseerd door de balans- en liquiditeitstest. Wat betekent dit in de praktijk? Wanneer en hoe moeten we die testen uitvoeren?

Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) reikt je handvaten aan voor de praktijk en Marc Bosschaert (Coopfabrik - dienstverlener van Coopkracht) geeft je aan de hand van twee concrete cases een sjabloon voor het verslag dat de Raad van Bestuur moet opstellen.

Voor leden van Coopkracht zijn de webinars gratis, niet-leden betalen een prijs van 50 euro. Na inschrijving en betaling bezorgen we je ten laatste 2 dagen vooraf de link om het webinar te kunnen volgen.

Datum