Algemene vergadering Coopkracht - 02/06/2023: Save the Date!

Algemene vergadering: 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni houdt Coopkracht vzw algemene vergadering bij Tweeperenboom in Winksele (bij Leuven). Alle leden zijn van harte welkom.

We blikken samen terug op 2022 en kijken vooral vooruit naar de toekomst van ons coöperatieve netwerk. Er zijn dit jaar ook verkiezingen voor het bestuursorgaan. Het overzicht van de kandidaten lees je hier.
Omwille van een wijziging van de statuten volgt er meteen na de gewone algemene vergadering ook een korte buitengewone algemene vergadering met slechts één agendapunt: de statutenwijziging. Voor die vergadering moet twee derde van de leden aanwezig zijn. Als we dat niet halen, wordt er op latere datum een tweede buitengewone vergadering samenroepen die niet meer aan dat een minimumaantal moet voldoen.

Verdere praktische en inhoudelijke details van de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering volgen nog in de officiële uitnodiging half mei.

We hopen jullie in groten getale te ontmoeten.

 

Programma:

14.00-16.00 uur: inhoudelijke sessie ‘Vitale coalities met Tweeperenboom & samenwerking als SDG’ 

Je bent welkom op het domein van Tweeperenboom en De Smederij in de dorpskern van Winksele. Nele Smets, één van de oprichters, neemt je mee op wandel en vertelt hoe de site gegroeid is van een tent in de tuin tot een bruisende ‘campus’ met vergaderzalen, een eetbar, brouwerij, sociale co-housing en een klimaatvriendelijke buurttuin. Vijf coöperaties werken samen op de site rond diverse thema’s als maatschappelijke transitie, vastgoed, inclusie, onderwijs, toerisme en horeca, ambachten en korte keten.

Nele maakt de brug naar SDG17 ‘partnership for the goals’ en het mondiale appél van de Verenigde Naties om radicaal in te zetten op samenwerking in de maatschappij. Tweeperenboom gaat alvast die uitdaging aan: ze bouwen vitale coalities in tal van maatschappelijke vraagstukken tussen overheden, bedrijven, middenveld, academici en financierders. Nele getuigt over de succesfactoren en valkuilen die daarbij komen kijken.

 

16.00-16.30 uur: onthaal algemene vergadering

16.30-18.00 uur: algemene vergadering & buitengewone algemene vergadering

1. Agenda algemene vergadering

  • Verwelkoming
  • Stemming 1: jaarrekening boekjaar 2022 
  • Stemming 2: begroting 2023 (bekijk hier de jaarrekening 2022 + begroting 2023)
  • Stemming 3: Kwijting aan het bestuursorgaan
  • Stemming 4: (her)benoeming bestuursleden
  • Voorstelling nieuwe lidmaatschapsprocedure
  • Varia en vraagstelling

2. Agenda buitengewone algemene vergadering: Deze vergadering kan enkel doorgaan als minstens 2/3de van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd met een volmacht.

  • Stemming nieuwe statuten (aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving). Je kan het voorstel van statuten hier nalezen.
     

18.00-18.45 uur: brouwerijbezoek Adept

We brengen een bezoek aan de ambachtelijke brouwerij Adept, opgericht door Dimitri Staelens, o.a. directeur kwaliteit bij Duvel Moortgat. Brouwerij Adept is zijn eigen creatief project binnen de ondernemerscoöperatie De Smederij. Hét bier in de vitrine is Adept, dat na lancering meteen verkozen werd bij de top 10 in Vlaams-Brabant. Dimitri vertelt er alles over in geuren en kleuren (en smaken) tijdens de rondleiding.

18.45-20.00 uur: eten en informeel samenzijn

We sluiten af met een lekkere maaltijd van De Smederij en maken tijd om kennis te maken, te netwerken en plannen te smeden voor de toekomst. De bruisende haven zoals je die bij Coopkracht kan verwachten!

 

Locatie: 

Tweeperenboom, Dorpsstraat 1, 3020 Winksele
Kijk hier voor de bereikbaarheid van Tweeperenboom cv.
 

Kan je niet aanwezig zijn? Wil je je verontschuldigen of een volmacht geven? Dat kan ook via het inschrijvingsformulier.

Datum
Locatie

Tweeperenboom cvba
Dorpsstraat 1
3020 Winksele