Coöperaties & Commons

Dagelijks ontstaan er initiatieven in Vlaanderen waar de burgers handen in mekaar slaan om aan een betere, duurzame toekomst te bouwen. Ze bewijzen dat de toekomst reeds vandaag gebeurt en dat we verandering kunnen bewerkstellingen ondanks de financieel-economische crisis, ondanks de vervreemding van de politiek. Denk maar aan de deelinitiatieven zoals de LETS, de CSA boerderijen, hernieuwbare energiecoöperaties, cohousing initiatieven, enzovoorts. 

Wat deze initiatieven verbindt is dezelfde duurzame toekomstvisie, ondanks hun verschillen in ontstaansgeschiedenis, organisatievorm enz. Wat hen verbindt is de behoefte van de burger hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst te vertalen in actie, in zeggenschap en in vele gevallen collectief financieel eigendom. Ze zijn zelf-organiserende initiatieven, vaak helemaal onafhankelijk van overheidssteun of bankenfinanciering. Ze willen waarde creëren, niet enkel in termen van geld, voor een grotere groep burgers, heel lokaal! En coöperaties vormen een belangrijk onderdeel van deze onderstroom in onze samenleving. Daarom koos Coopkracht in 2016 als meerjaren-onderzoeksthema: De kracht van de coöperatie voor het beheer van commons.
 

Wat zijn commons?

 

Kick-off event: De kracht van de coöperatie voor het beheer van commons (8 september 2016)

Op 8 september 2016 kick-startte Coopkracht het jaarthema “De kracht van coöperaties voor het beheer van commons”, in de Gentse Vooruit. En welke mooiere dag en locatie hadden we kunnen kiezen dan het 135 jaar bestaan van de cvba Vooruit Nr 1. Met meer dan 200 deelnemers verkenden we aan de hand van 9 coöperatieve voorbeelden hoe we commons -hernieuwbare energiebronnen, huisvesting, grond en gezondheidszorg- samen kunnen beschermen, samen duurzaam kunnen beheren en ook samen de vruchten ervan kunnen plukken. Uiteraard spelen lokale besturen een belangrijke rol in dit debat. In een wereld van grote transformatie hebben we de stem van de burger nodig. Coöperatief ondernemerschap en burgerparticipatie bieden kansen voor lokale besturen, niet enkel als antwoord op overheidsbesparingen. 

Samenwerking tussen coöperaties en lokale besturen

Lees hierover meer in de inspiratienota van Coopkracht (2017):

Lokale besturen en de Sustainable Development Goals – Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen?

Zijn Steden de nieuwe Commons?

Op 16 mei, organiseerde het Klimaatpodium Brugge i.s.m. de Stad Brugge het Debat: Zijn Steden de nieuwe Commons? Coopkracht en REScoop  Vlaanderen gingen mee in debat. Lees hier enkele impressies